Začíná se realizovat projekt nového osvětlení historického jádra Zadaru

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Začíná se…
Publikováno: 18.12.2009

22.9.2009
Zadar
Zadar, nové osvětlení malého městského přístavu Foša

Před dvěma lety rozhodlo město Zadar realizovat projekt zcela nového osvětlení historického centra města, protože dosavadní městské osvětlení, které bylo instalováno před přibližně 30 lety, je již zastaralé, nekompletní, neekonomické a neekologické. Dokonce některé významné památky nejsou osvětleny vůbec, např. jedna z největších pamětihodností Zadaru - předrománský kostel sv. Donáta. Přitom kulturně-historické památky města jsou mimořádné a svým počtem, uměleckou hodnotou a různorodostí patří k nejcennějším na celém chorvatském pobřeží Jadranu. Na poměrně nevelkém prostoru zadarského poloostrova jsou zastoupeny památky od antiky, přes předrománské, románské a gotické stavby po zástupce renesance, baroka moderní architektury. Nedostatečné a nevyhovující osvětlení bylo terčem kritiky jak místních občanů, tak i zdejších památkářů.

Zadar
Zadar, osvětlená zvonice katedrály
kontrastuje s temným kostelem
sv. Donáta

Veřejnou soutěž, kterou vypsalo město, vyhrála firma Philips. Podrobná studie zahrnuje osvětlení jak vlastního starého jádra v rámci hradeb, tak starý městský přístav, městské brány a pěší zóny uvnitř historického jádra. Osvětlení v rámci studie počítá se třemi typy osvětlení: v noci a ráno bude použito diskrétního, méně nápadného osvětlení historického města, zatímco o běžných večerech bude položen důraz na dekorativnost osvětlení. Sváteční osvětlení je plánováno na státní a městské svátky. Osvětlení přitom zvýrazní kulturně historická specifika Zadaru jako významného starobylého středomořského města.

Velká péče je ve studii věnována jednotlivým kulturně historickým objektům a památkám. Bude přitom použito barevného světla, lišícího se podle historické etapy, z níž ta která památka pochází. Tak např. pro antické stavby bude použito načervenalé světlo, pro středověké nazelenalé světlo a památky moderního umění budou osvětleny namodralým světlem. Komunikace v historickém jádru budou osvětleny funkčním neutrálním osvětlením, stejně jako malý přístav Foša. Veřejné plochy jako parky a náměstí budou osvětlena shora, ale bez sloupů osvětlení.

Právě osvětlení Foši a Pevninské brány (Kopnena vrata) s přilehlou části hradeb představuje první část studie, která byla realizována jako první. Před letošní sezónou bylo za velkého zájmu obyvatel Zadaru a turistů uvedeno toto osvětlení do provozu. Současně bylo města i na několika místech zkušebně osvětleno podle zpracované studie. Dokonce i místní byli překvapeni mimořádnou krásou svého města, kterou právě moderní barevné osvětlení odhalilo a zdůraznilo.

Realizace dvou následujících etap bude probíhat postupně v průběhu dvou následujících let.

Zadar
Zadar, Foša

V souvislosti s novým městským osvětlením připomínáme i velmi zajímavou světelnou instalaci "Pozdrav Slunci", která je k vidění na nabřeží starého města (viz aktualita: Pozdrav Slunci - další světová atrakce Zadaru, doplněná novými fotografiemi).


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat