V Pagu se obnovuje starý most v benátském stylu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... V Pagu se obnovuje…
Publikováno: 13.12.2008

Pag
Pag, historické jádro města

Od 15. století byl ozdobou města Pagu most, který spojoval dvě části města, a to jádro starého historického centra s obchody a skališti se solí, kterou produkovaly velké saliny v blízkosti města. Byl to jediný most mimo Benátky, který byl vybudován benátském stylu. Svou vznosnou konstrukcí se dvěma oblouky, pod nimiž mohly proplouvat lodě, byl po dlouhou dobu ozdobou města. Postupně však, jak most potřeboval opravy a údržbu, se prováděly neodborné stavební zákroky, které úplně změnily vzhled a charakter mostu. Z elegantní benátské stavby se most změnil v záplatovaný nepůvabný přechod přes moře, který už nijak nepřipomínal původní most. Dnes je ve velmi žalostném stavu.

Až před několika lety se příslušné orgány, jak státní, tak župní a lokální, rozhodly obnovit tuto starou pažskou chloubu. Město Pag připravilo projekt, získalo stavební povolení a koncem letošního listopadu byly slavnostně zahájeny práce na rekonstrukci, které by měly dokončeny do léta roku 2010. Nový most bude o 150 cm vyšší než stávající most a bude mít opět dva oblouky. Větší výška mostu umožní i průjezd větším lodím do zátoky.

V první fázi rekonstrukčních prací bude stržen stávající most a postaví se nová betonová mostní konstrukce, ve druhé fázi se vybuduje komunální infrastruktura a podle vzoru toho původního z 15. století se most opatří kamenným obložením.

Hodnota rekonstrukčních prací se odhaduje na 11 milionů kun. Největší část této investice zaplatí Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury, na zbytku se podílí Ministerstvo kultury a město Pag.

Zdroj informací:

  • Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture): www.mmpi.hr

Mohlo by vás zajímat