Nový zákon o bezpečnosti silničního provozu by měl začít platit od 1. června

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Nový zákon o…
Publikováno: 18.04.2008

Chorvatská vláda schválila návrh nového Zákona o bezpečnosti silničního provozu (Zakon o sigurnosti prometa na cestama) a chystá se jeho projednávání v parlamentu.


Jadranská magistrála v zátoce Vrulje, severně od Brely

V odborných kruzích i v široké veřejnosti se prakticky od přijetí starého zákona před čtyřmi léty vedly diskuze o některých sporných nařízeních tohoto zákona. Jednu z nejživějších polemik přinášelo ustanovení o povolené výši alkoholu v krvi řidiče, protože zákon zcela zakázal pití alkoholu před nebo při řízení. Nyní se tolerance opět zavádí.

V novém zákoně bude povoleno 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče, ale nebude se to týkat profesionálních řidičů a mladých řidičů. Nulová tolerance bude tedy nadále platit pro řidiče z povolání, pro řidiče kamionů, vozů záchranné služby, taxikáře a pro mladé řidiče, tj. pro řidiče od 18 do 24 let.

Pokud se řidič dopustí jakéhokoli dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěno 0,5 až 1 promile alkoholu, bude platit pokutu 1000 až 2000 kun. Pokud bude mít v krvi od 1 do 1,5 promile alkoholu, bude činit pokuta od 2000 do 5000 kun. Při obsahu alkoholu v krvi více než 1,5 promile, bude řidič platit pokutu do 5000 do 15000 kun nebo bude potrestán odnětím svobody na 60 dní.

Pokud bude mít řidič v krvi do 0,5 promile alkoholu a současně se dopustí dopravního přestupku, bude platit pokutu 700 kun.

Jak z uvedeného vyplývá, bude nový zákon při zjištění alkoholu v krvi podstatně přísnější než dosavadní.

A přísnější bude i pokud jde o výraznější překročení rychlosti nad povolené limity, což je nejčastější dopravní přestupek. Za menší překročení povolené rychlosti v obci, tj. při rychlosti do 10 km/h nad povolený limit se bude platit pokuta jako dosud, tj. 300 kun. Při překročení rychlosti v obci o 10 až 30 km/h se dosud platilo 500 kun, podle nového zákona zaplatí řidič za překročení v obci o 10 až 20 km/h pokutu 500 kun a za překročení o 20 až 30 km/h pokutu 1000 kun! Ale při vyšším překročení rychlosti pokuty dále narůstají: např. při překročení rychlosti v obci o 30 až 50 km/h stoupne pokuta z dnešních 700 kun na 2000 kun, za rychlost o více než 50 km/h se bude nově platit 5000 až 15000 kun (dosud to bylo nejméně 2000 kun) apod. Za překročení limitu mimo obec budou pokuty o něco nižší, ale i tak značně zatíží peněženku hříšníka, např. za rychlost o více 50 km/h nad povolený limit zaplatí 3000 až 7000 kun.

Zákon obsahuje i řadu dalších změn, např.: Dítě do 2 let se bude moci převážet na předním sedadle v sedačce umístěné proti směru jízdy. Použití tlumených světel ve dne bude povinné jen v zimním období. Netýká se to však motorek a mopedů, u nichž bude povinnost svítit po celý rok. Mladí řidiči do 24 let nebudou moci řídit motocykl s motorem silnější než 75 kW.

Předpokládá se, že nový zákon začne platit od 1. června 2008.

Zdroj informací:Mohlo by vás zajímat