Obnova Skradinu stále pokračuje

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Obnova Skradinu…
Publikováno: 21.11.2007

Skradin
Skradin, pohled od Skradinského mostu

Městečko Skradin (16 km severovýchodně od Šibeniku) je nejznámější jako východisko výletů do Národního parku Krka, k jeho nejnavštěvovanější atrakci - Skradinským vodopádům, ale v posledních letech se stal i stále častějším objektem turistů - fotografů. Ti totiž fotografují malebné městečko na břehu řeky Krky z vyhlídky na dálničním odpočívadle u Skradinského mostu, protože výhled odtud skutečně patří k nejkrásnějším na celé trase dálnice.

Málo se ví, že Skradin byl v roce 1991 v době těžkých bojů s povstaleckými tzv. krajinskými Srby těžce poškozen a již dlouhá léta tu probíhají obnovovací práce na odstranění škod. Nyní je pěkně upraveno nábřeží, novotou září hlavní náměstí s moderní fontánou stylizující nedaleké vodopády, kostel i opodál stojící zvonice, hlavní ulice starého města získala novou dlažbu a pěkně opraveny jsou i mnohé domy, ale řada jich na svou obnovu teprve čeká. Nejvíc však volá po důkladné opravě srbský pravoslavný kostel sv. Spiridona, jehož poškozená střecha, díry ve fasádě a poničené věže kazí panorama města.

Skradin
Skradin, městečko

Ale i to by se mělo během pár let změnit. Před nedávnem proběhla chorvatským tiskem zpráva, že začínají první přípravné práce na obnově kostela sv. Spiridona.

Kostel byl postaven v roce 1876 v neogotickém slohu a jeho výstavbu převážně financovala vláda tehdejšího rakousko-Uherska (Skradin se tehdy nacházel v oblasti zvané Vojenská hranice - Vojna krajina, která podléhala přímo rakouským úřadům). Podíleli se na ní i místní srbští pravoslavní věřící.

Skradin
Skradin, kostel sv. Spiridona

V roce 1991 při srbském útoku na chorvatský Skradin byl kostel zasažen dělostřeleckou palbou. Kvůli značnému poškození mu hrozilo zřícení, takže zůstal po skončení bojů až do dnešních dnů uzavřen. Skutečné štěstí měl však cenný inventář v interiéru kostela sv. Spiridona. V den následující po dělostřeleckém útoku na Skradin i kostel, zachránili většinu hodnotného inventáře kostela pracovníci šibenického konzervátorského ústavu spolu s duchovními od sv. Spiridona.

Církevní představitelé srbské pravoslavné eparchie žádali několikrát správu města Skradinu o poskytnutí prostředků na obnovu kostela, což však skradinská radnice léta odmítala. Nyní však chorvatské ministerstvo kultury poskytlo peníze na obnovu sv. Spiridona, takže po odborném podrobném zjištění současného stavu kostela může v příštím roce rekonstrukce začít. V první fázi se počítá s obnovením krovů, podlahy a novou hydroizolací. Protože kostel stojí na antických pozůstatcích, bude třeba zajistit i archeologický průzkum, který může přinést zajímavé objevy. Vyloučeny nejsou ani objevy zbytků středověkých staveb.

Skradin
Skradin, náměstí

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat