Lastovo se stalo jedenáctou chráněnou krajinnou oblastí Chorvatska

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Lastovo se stalo…
Publikováno: 20.11.2006

Jihodalmatské Lastovské souostroví, které zahrnuje Lastovo a jeho ostrovní skupinu, bylo prohlášeno chráněnou krajinnou oblastí, podle chorvatského odborného názvosloví "park prirode". Zákon vstoupil v platnost 11. října 2006.

Lastovo
Ostrov Lastovo

V rámci chráněné krajinné oblasti je chráněno 44 ostrovů a ostrůvků o celkové ploše 195 km2, včetně hlavního ostrova, tj. Lastova, které samo zaujímá 41 km2. Součástí je i ostrov Sušac, který leží 13 námořních mil od Lastova západním směrem. Zajišťuje zdejším ostrovům a ostrůvkům ochranu rostlinného a živočišného světa, dnes i v budoucnosti, a to jak na pevnině, tak v moři (tedy včetně vod kolem Lastovského souostroví).

Status chráněné krajinné oblasti je poměrně liberální kategorie ochrany přírody. Chrání dosti rozsáhlé oblasti, které jsou důležité svými krajinotvornými, přírodními, kulturně historickými a turisticko-rekreačními hodnotami. V jadranském přímoří jsou dosud tyto chráněné krajinné oblasti: Učka, Velebit, Telašćica na ostrově Dugi otok, Vransko jezero v Severní Dalmácii a Biokovo.

V chráněném území bude i nadále povolena hospodářská činnost, včetně turisticko-rekreačních činností, avšak nesmí ohrožovat jeho základní hodnoty a bohatství.


Mohlo by vás zajímat