www.chorvatsko.cz


Hlavní stránka » Jihodalmatské ostrovy » Lokrum


ostrov KORČULA
     Korčula

     Račišće

     Brna

     Prižba

     Priščapac

     Vela Luka

     Prigradica

     Blato

     Pupnat

     Čara

     Lumbarda
ostrov LASTOVO
     Lastovo

     Ubli
PALAGRUŽA
ostrov MLJET
     Polače

     Pomena

     Babino Polje

     Sobra

     Saplunara
ELAFITI
     LOKRUM
ostrov KOLOČEP
     Koločep
ostrov LOPUD
     Lopud
ostrov ŠIPAN
     Šipanska Luka

     Sudjuradj

Ostrůvek Lokrum, oblíbený výletní cíl z Dubrovníku
Lokrum, nejpřitažlivější a nejnavštěvovanější ostrov
v jižní Dalmácii


LOKRUM

Ostrůvek je vzdálený asi 700 metrů jihovýchodně od dubrovnického starého přístavu. Geograficky se počítá k Elafitským ostrovům, ale pro svou blízkost se pokládá takřka za součást Dubrovníka.

Lokrum
Lokrum, panorama z pevniny

Lokrum je pro své geomorfologické zvláštnosti a pro svou flóru chráněným územím (chráněno 72 ha).

Od konce března do konce října je v provozu pravidelná lodní přeprava z městského přístavu ve starém Dubrovníku na ostrov. Čluny jezdí každý den od 10.00 do 18.00 hod. každou celou hodinu, v sezóně každou půlhodinu a v nejvyšší sezóně až každou čtvrthodinu. V případě špatného počasí loď nejezdí. Zpáteční jízdenka včetně vstupného stojí 70 kun, pro dítě do 15 let 20 kun. Pokud návštěvníci nepoužijí loď správy rezervace, platí v přístavu Portić vstupné 45 kun. Pozor, nepřevezou turisty s batohy nebo krosnami, neboť na ostrůvku je zakázáno tábořit. Plavba trvá 10 minut.

V přístavu Portoč je zřízena recepce a informační středisko v obnoveném domku Lugareva kuća, kde turisté dostanou informace o ostrově, pohybu na něm a zajímavostech.

Lokrum
Lokrum, v pozadí Dubrovník

Severovýchodní pobřeží ostrůvku Lokrum je nízké, příhodné pro přistávání lodí a člunů (malý přístav Portoč), které sem vozí z Dubrovníka turisty na výlet a na koupání. Zbývající část pobřeží tvoří hladké skály, tyčící se přímo z moře. V jižní části ostrůvku je slané jezero zvané Mrtvé moře (Mrtvo more), které je vyhledávaným koupalištěm hlavně pro malé děti a neplavce. Přírodní scenérie ostrůvku je velmi malebná.

Již v 11. stol. byl zde postaven benediktinský klášter v románském slohu, později několikrát stavebně upravován. Při zemětřesení v r. 1667 byl těžce poškozen, od konce 18. stol.je opuštěn. Na ostrově se dochoval kostelík Navštívení Panny Marie (Navještejna) a kaple svatého Blažeje (Sveti Vlaho), oba ze 16. století.

Podle pověsti se na Lokrumu zachránil při velké mořské bouři anglický král Richard Lví srdce, když se roku 1191 vracel z křížové výpravy.

Na nejvyšším bodě ostrůvku vybudovali Francouzi za napoleonských válek pevnost Fort Royal (91 m n. m.).

Ostrůvek Lokrum koupil v polovině 19. stol. rakouský arcivévoda Maxmilián Habsburský, pozdější mexický císař, který částečně použil zbytků kláštera k vybudování letního sídla, u něho založil subtropický park (mimo jiné i palmový háj). Většina exotických rostlin pochází z Austrálie a Jižní Ameriky. Později byl ostrov v majetku následníka rakouského trůnu Rudolfa, po roce 1918 krále Alexandra Karadjordjeviće. Nyní tu sídlí Chorvatská akademie věd a umění, je tu přírodovědecké muzeum a pamětní muzeum dubrovnického vědce - humanisty Rudjera Boškoviće.


mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová

Foto 2 převzato z materiálů Chorvatského turistického sdružení
www.htz.hr
www.htz.hr