Cenná archeologické lokalita u letoviska Vodice

Chorvatsko... Články ... Témata ... Cenná archeologické…
Publikováno: 11.08.2014
11.8.2014

Jen pár kilometrů severně od oblíbeného severodalmatského letoviska Vodice se nachází archeologická lokalita Velika Mrdakovica, která je zahrnuta do mezinárodního projektu HERA. Jedná se je projekt jadranských zemí (Itálie, Sloviinska, Chorvatska, Černé Hory a Řecka), který je financován z předpřístupových fondů Evropské unie IPA, usilující o udržitelnou turistickou správu jadranského dědictví.

V této oblasti žili ještě před příchodem Římanů Ilyrové, respektive jeden z jejich početných kmenů – Liburnové. Ten asimiloval dosavadní obyvatele a usadil se v tomto úrodném kraji, jemuž nechyběl ani dostatek vody. Kolem prvního století, po příchodu Římanů, se tu začali usazovat zasloužili legionáři – veteráni a začala romanizace zdejšího obyvatelstva. Římané přinesli vyšší kulturu a především modernější agrotechnické metody obdělávání půdy. To současně způsobilo výrazný rozvoj zemědělství, rozšíření obdělávaných ploch a nárůst obchodu zemědělskými komoditami.

Vodice
Vodice

Chorvati, kteří se tu usazovali od 8. století, brzy asimilovali původní pořímské obyvatelstvo. Patnácté a šestnácté století přineslo zdejšímu obyvatelstvu krvavé nájezdy tureckých hord, požáry, loupení, bídu. Lidé opouštěli své domy a pole a stěhovali se na pobřeží, kde bylo přece jen bezpečněji.

Na lokalitě Velika Mrdakovica odkryli archeologové pozůstatky římského sídla Arauzona, tedy místa, jež se podle Plinia nacházelo na cestě mezi Iaderou (Zadarem) a Salonou (Solinem u Splitu). Prvních 130 hrobů tu nalezli před 40 lety a dalších šest hrobů po roce 2011, kdy byly archeologické práce opět obnoveny. Část hrobů tvořily velké zděné hrobky, v nichž byl uložen nejen popel pohřbených, ale mnohdy i jejich oblíbené předměty, s nimiž byli pohřbeni. Mezi nejkrásnější nalezené předměty patří nádherný skleněný rhyton, tedy římská nádoba na víno. Zdejší nekropole se používala od 4. až 3. století před naším letopočtem zřejmě do 3. století našeho letopočtu.

Nekropole byla prvním, ale nikoli posledním nálezem na lokalitě Velika Mrdakovica. Postupně se odkrývala sídliště – kamenné domy z opravovaných kamenných kvádrů pospojovaných již maltou. Domy byly odděleny ulicemi. Celé sídliště obklopovaly masivní, vysoké a pevné hradby. Sídliště disponovalo vším, co lidé potřebují k příjemnému životu – mělo dostatek dešťové vody, zelené louky v bezprostřední blízkosti, které byly výbornými pastvinami pro dobytek. V blízkém Zatonu na březích řeky Krky bylo vybudováno přístaviště, kolem kterého se rozvíjel čilý obchod a směňovaly se zemědělské výrobky (maso, sýry, kůže apod.) za řemeslné výrobky – keramiku, sklo nebo šperky. Od konce 3. století našeho letopočtu se pravděpodobně část obyvatel Arauzony začala stěhovat na pobřeží, k moři, kde si stavěli pohodlné usedlosti a domy.

Zřejmě Římané zde postavili kamennou plochou nádrž – cisternu, sbírající dešťovou vodu, kterou překlenuli tak, aby se do vody nedostávaly nečistoty z ovzduší, a do kamenné desky krytu udělali otvory pro přítok dešťové vody. Měli tak dostatek vody, který byla nezbytným předpokladem života. Cisterna nese dnes název Ogradjenica.

Turistické sdružení města Vodice chtějí návštěvníkům známého letoviska Vodice nabídnout víc než rekreační aktivity u moře. Proto začalo propagovat jako výletní cíl jedinečnou archeologickou lokalitu Velika Mrdakovice, vybudovalo cesty pro pěší i cyklisty a na září připravuje přímo na lokalitě velkou slavnost - římské bakchanálie spojené s vinobraním.

Až do konce léta 2014 probíhá v Kulturním středisku (Kulturni centar) ve městě Vodice výstava s názvem „Velika Mrdakovica“, kde jsou prezentovány výsledky nejnovějších archeologických vykopávek. Lze ji navštívit v pracovní dny do 15 hod. A v době, kdy je otevřeno kino.

Fotogalerie lokality Velika Mrdakovica: www.sibenikregion.com.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat