Rijeka prezentuje svou římskou minulost

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Rijeka prezentuje…
Publikováno: 01.04.2014
Rijeka
Rijeka

Od konce února letošního roku se město Rijeka může chlubit mimořádnou turistickou atrakcí – Archeologickým parkem (Arheološki park). Park se nachází v srdci starého města, na Náměstí Juraje Kloviće (Trg Jurja Klovića), poblíž katedrály sv. Víta (Sveti Vid). Idea založit právě na tomto místě archeologický park vznikla po roce 2007, kdy zde archeologové našli poměrně dobře dochovanou část komplexu pozdně antického vojenského velitelství, tzv. principia (principij), které bylo postaveno ve 3. stol. n. l. a zbouráno v 5. stol.

Principium mělo monumentální hlavní bránu, kterou se vcházelo na centrální prostor celého komplexu - otevřený dlážděný dvůr obklopený ze tří stran skladišti a zbrojnicemi, a prostorami pro správu komplexu. Centrum tvořila bazilika, což tehdy bývala monumentální budova pro různé účely (tedy nikoli však sakrální). Za bazilikou byly ještě další budovy velitelství, a to pokladna, písárna, posvátné místo pro ukládání praporů a korouhví, ubytovny členů velitelství a důstojníků aj.

Pro město, kde bylo toto vojenské velitelství vybudováno, tedy tehdejší Tarsatiku (Tarsatica - dnešní Rijeka), měla stavba tohoto vojenského objektu mimořádný význam, neboť znamenala impuls pro její celkový rozvoj. Vždyť toto vojenské velitelství nebylo jen jakousi okrajovou, lokální vojenskou správou. Bylo to velitelství významného obranného sektoru římského impéria na hraniční výspě, neustále ohrožovaného nájezdy barbarských kmenů. Tento sektor se nazýval Claustra Alpia Iulia Iuliarum a rozkládala se od Tarsatiky až k průsmykům Východních, tedy Julských Alp a jeho úkolem bylo chránit právě horské průsmyky a sedla, aby jimi nemohla pronikat barbarská vojska na území římské říše. Tarsatica byl i jediným válečným přístavem tohoto sektoru a jediné vojenské velitelství v celé oblasti Claustry. Byla i jediným místem, kde se rozhodovalo o rozmístění vojenských formací v oblasti.

Archeologický průzkum odkryl i řadu detailů, důležitých pro představu o celkovém vzhledu komplexu a jeho fungování. Byly nalezeny zbytky schodiště, dále zbytky zdí ze smíšeného zdiva, cihel i z kamenných kvádrů, některé až do výše 2,5 metru.

Rijeka
Rijeka, katedrála sv. Víta

Úpravou Archeologického parku získala Rijeka i nový velmi vhodný prostor nejen pro hudební a scénické produkce, ale i setkávání a komunikaci. Ostatně již samotné otevření moderně upraveného parku doprovázely světelné efekty promítané na zdi přilehlých budov a hudební program.

Na archeologických pracích a na úpravě Archeologického parku se finančně podílely město Rijeka a chorvatské ministerstvo kultury.

O tom, jaký význam je v Chorvatské republice přikládán archeologickým nálezům komplexu vojenského velitelství – principia na lokalitě nově otevřeného Archeologického parku, svědčila i účast vrcholných představitelů republiky, župy, města Rijeky a turistických orgánů na slavnostním otevření Archeologického parku.

U příležitosti otevření parku byla v galerii "Principij" otevřena výstava, v níž jsou prezentovány výsledky archeologického průzkumu a všechny aktivity vztahující se k projektu, včetně vydání monografie "Tarsatički principij".

Ostatně revitalizací ostatků římského principia pokračuje město Rijeka v soustavné obnově svých starých částí. V rámci projektu rekonstrukce starého města byla již upravena a obnovena téměř desítka lokalit a v plánu je jich ještě celá řada. Na některých místech archeologové již avizují další nálezy z římských dob.

Pro návštěvníky Archeologického parku bude jistě zajímavým suvenýrem replika bronzového lístku z vavřínového věnce, jaké v té době, tj. ve 3. až 5. stol., krášlily sochy. Vavřínový lístek – suvenýr se vyrábí kombinovaným využitím současné 3D technologie a klasických postupů při výrobě keramiky. Lístek, který je i symbolem Středomoří, je naprosto unikátní suvenýr, který je, stejně jako sám park, velmi přitažlivou turistickou atrakcí.

Fotogalerie na stránkách města Rijeky: www.rijeka.hr


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat