www.chorvatsko.cz


Hlavní stránka » Jihodalmatské ostrovy


ostrov KORČULA
     Korčula

     Račišće

     Brna

     Prižba

     Priščapac

     Vela Luka

     Prigradica

     Blato

     Pupnat

     Čara

     Lumbarda
ostrov LASTOVO
     Lastovo

     Ubli
PALAGRUŽA
ostrov MLJET
     Polače

     Pomena

     Babino Polje

     Sobra

     Saplunara
ELAFITI
     LOKRUM
ostrov KOLOČEP
     Koločep
ostrov LOPUD
     Lopud
ostrov ŠIPAN
     Šipanska Luka

     Sudjuradj


Jihodalmatské ostrovy

Korčula Brna Priža Priščapac Vela Luka Lumbarda Lastovo Ubli Polače Pomena Babino Polje Sobra ostrov LOPUD ostrov ŠIPAN Šipanska Luka Sudjuradj ostrov MLJET Koločep ostrov KORČULA ELAFITI ostrov Lastovo

Jihodalmatské ostrovy tvoří nejjižnější část jadranského souostroví. Leží jižně od průlivu Pelješackého a Korčulského (Pelješki kanal, Korčulanski kanal); skládají se z vnějšího pásu (Korčula, Mljet, Lastovo spolu s malými ostrůvky při něm a se skupinou Lastovců, a Palagruže se skupinou malých ostrůvků) a vnitřního pásu, který tvoří Elafitské ostrovy (Lopud, Koločep, Šipan a několik malých ostrůvků).

Některé z ostrovů mají velmi dobré podmínky pro zemědělství, zejména Korčula, která je proslulá svými výbornými víny. Významný je v oblasti rybolov. Na ostrovech (též především na Korčule) jsou zastoupena i některá průmyslová odvětví.

Především se však tyto ostrovy dostaly do popředí zájmu jako velmi oblíbená letoviska. Na prvním místě mezi nimi stojí Korčula, ale velký zájem je též o Mljet a Lastovo.

Jihodalmatské ostrovy mají své věrné přívržence přes určitou odlehlost nebo právě pro ni, pro svou nedotčenou krásnou přírodu (na ostrově Mljet je národní park), pro půvab scenérie a jedinečnost historických památek v oblasti.

Tak městečko Korčula je středověká enkláva, která se jako zázrakem dochovala do našich časů. Lopud je ukázkou renesančního města (i s četnými šrámy po katastrofálním zemětřesení, jež zničilo i Dubrovník). Na Mljetu v Polačích jsou mohutné zbytky římského paláce a na ostrůvku ve Velkém jezeru (Otočić Svete Marije) malebný, historicky velmi cvenný benediktinský klášter. Na Šipanu jsou dvě převážně renesanční městečka Šipanska Luka a Sudjuradj. V Lastovu na stejnojmenném ostrově je pozoruhodná ostrovní vesnice akropolského typu. Půvabná zákoutí jsou v Blatu na Korčule, pozornost přitahuje klášterní křížová chodba na Badiji u Korčuly, cenné kostelíky a obranné věžě (torety) na Koločepu a desítky dalších pozoruhodných míst. Většina z nich bude pro návštěvníky z Česka objevem.

A stejně tak bude pro vyznavače vodních sportů, především potápění a podmořského rybolovu, zážitkem pobyt na Šipanu a Lopudu, na Korčule a na Lastovu s bohatými lovišti kolem Vrhovnjaků a na mnoha dalších místech. Škola potápění je v hotelovém středisku Prišćapac v Prižbě na Korčule a v Pomeně na Mljetu. A komu se poštěstí dostat se s rybáři na rybolov u Lastova, určitě na to dlouho nezapomene. Pro windsurfing a jachting jsou především v Peješackém a Lastovském průlivu velmi dobré podomínky. A pokud jde o koupání, to je všude výborné.

Možnosti ubytování jsou velmi pestré a odpovídají nejrůznějším požadavkům: od komfortních hotelů (především na Korčule) přes solidní hotely a apartmány ve většině středisek až k rodinným hotelům, ubytování v soukromí a ke sportovnímu ubytování v kempech (kempů však není mnoho). Ubytovací zařízení jsou nová, uspokojují dnešní požadavky na bydlení.

Je pravda, že na severněji ležící přímořská místa, například na Západoistrijské přímoří, na Kvarner a jeho ostrovy, je to z České repbliky podstatně blíž, ale je třeba uvážit, jaký druh návštěvníků ocení přednosti této části Jadranu. Budou to především vyznavači vodních sportů - potápění, podmořského rybolovu, jachtingu a windsurfingu, milovníci odlehlých míst, zátok a ostrůvků, míst bez halasných zábavních akcí a všudypřítomné hudby. A tento typ návštěvníků se snáze rozhodne pro leteckou dopravu do Dubrovníku - návazná lodní doprava do místa pobytu už tak dlouhá není. Pro rodinnou dovolenou autem z Čech a Moravy se sice podmínky poněkud zlepšily zprovozněním dálnice Záhřeb - Split v červnu 2005, ale stále bude vzhledem ke vzdálenosti z Česka doprava na Jihodalmatské ostrovy náročnější.    Rejstřík míst

Západositrijské       přímoří

Kvarnerská       riviéra

Kvarnerské       ostrovy

Chorvatské       přímoří

Severní       Dalmácie

Severodalmat-       ské ostrovy

Střední       Dalmácie

Středodalmat-       ské ostrovy

Jižní Dalmácie

Jihodalmat-       ské ostrovy


mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová