Solin - Památky

Solin je jedna z nejvýznamnějším archeologických lokalit Chorvatska. V areálu se nacházejí cenné pozůstatky Salon, hlavního města římské Dalmácie.

Chorvatsko... Místa... Solin ... Památky

Archeologický areál antických a starokřesťanských Salon odkrývá pozůstatky města z doby jeho největšího rozkvětu v 1. - 5. stol. Doporučuje se zajistit si v Turistickém biru v Solinu nebo přímo v informační kanceláři archeologického areálu odborný doprovod. Areál je totiž rozsáhlý, tabulky s označením pro individuální prohlídku zatím nedostatečné. Přitom jednotlivé hlavní archeologické lokality jsou od sebe vzdáleny i několik set metrů.

Solin
Solin, římský amfiteátr

K nejdůležitějším nálezům patří:

  • antické divadlo z 1. stol
  • starokřesťanská bazilika
  • amfiteátr pro 18 tis. diváků; byl upraven i pro naumachie, tj. pro vodní hry, znázorňující námořní bitvy
  • starokřesťanské pohřebiště Kapljuč
  • komplex městských bazilik
  • zbytky městské brány Porta Caesarea
  • Tusculum, domek s pamětní místností a malým muzeem archeologa Frane Buliće, který se velmi zasloužil o uskutečnění zdejšího archeologického průzkumu
  • starokřesťanský hřbitov Manastirine s hrobem mučedníka sv. Domnia (Sveti Duje či Dujam), jemuž je zasvěcena splitská katedrála
  • starokřesťanský hřbitov Marusinac s hrobem místního mučedníka sv. Anastázia (Sveti Staš)

Z posledně jmenovaných dvou starokřesťanských hřbitovů pocházejí překrásné sarkofágy vystavené v Archeologickém muzeu ve Splitu.

Zbytky antického vodovodu na lokalitě Dujmovača jsou dobře viditelné i z hlavní komunikace ze Splitu do Solinu. Byl částečně rekonstruován v r. 1879 a je dodnes v provozu.

Jadro
Solin, říčka Jadro

Na ostrůvku zvaném Ostrov P. Marie (Gospin otok), který je tvořen rameny říčky Jadro, se nachází významné poutní místo celého jadranského pobřeží - kostel Matky Boží z Ostrova (Gospa od Otoka). Konají se tu procesí a lidové slavnosti, hlavně na mariánský svátek 8. září (viz tematický článek: Chorvatsko jako cíl křesťanských poutníků). Podkostelem byly odkryty základy dvou raně středověkých kostelů z 10 stol., zmiňované ve starochorvatské literatuře. Jeden byl zasvěcen sv. Štěpánu, druhý Panně Marii. Poutní místo navštívil v roce 1998 papež Jan Pavel II.

Pramen a horní tok říčky Jadro je chráněnou přírodní lokalitou. Tato typická krasová řeka pramení jižně od Klisu a po krátkém toku (pouhýchg 4,5 km) se vlévá do Kaštelského zálivu u Solinu. Díky izolaci, která vylučuje vliv jiných vod, se tu mohly rozvinout některé endemické druhy vodních živočichů, z nichž je nejznámější specifická varianta pstruha potočního.

Významným zdrojem příjmů byly mlýny na říčce Jadro. V polovině 19. století jich tu pracovalo sedm, ale dochoval se jen jediný mlýn zvaný Gašpina mlinica. Pochází ze začátku 18. století a obilí se v něm mlelo ještě v 60. letech 20. stol. Začátkem 21. stol. byly všechny čtyři budovy obnoveny (včetně mlýnského zařízení) a nyní mlýn slouží jako muzeum. Je zapsán v chorvatském registru kulturních památek.

Severovýchodně od Solinu se nachází velmi dobře zachovalá středověká pevnost Klis. Více informací najdete v tematickém článku: Klis, jedna z nejvýznamnějších pevností v Chorvatsku.

V posledních letech proběhla sanace a revitalizace zbytků další zdejší pevnosti Kuk nad vesnicí Kućine, jižně od Klisu). Pevnost vybudovali Benátčané na posílení obrany zdejšího přímoří před Turky. Ti však po dobytí nedaleké pevnosti Klis v roce 1539 Kuk rozbořili.


Vaše hodnocení místa

0 hodnocení
Pro přidání hodnocení k místu se musíte přihlásit.
Petr Březina

Nádherné místo které má velké kouzlo historie.

Pomohla vám tato recenze?

Zapojte se také. Přidejte svou recenzi místa, získejte body za aktivitu a pomozte ostatním.

Napište recenzi místa

Líbí se vám tato recenze?

Sdílejte tuto stránku dál a podpořte tím nezávislé hodnocení uživatelů jako jste vy.

Facebook