Výlet do Vrbniku na Krku

Chorvatsko... Články ... Témata ... Výlet do Vrbniku na…
Publikováno: 23.10.2007
23.10.2007

Vrbnik
Vrbnik z dálky

Pro milovníky romantiky středověkých měst a obcí je jako stvořené městečko Vrbnik na východním pobřeží ostrova Krku, jediné významnější sídlo na této straně ostrova. Co do malebnosti a určité bizarnosti se mu vyrovná jen málokteré v severní části Jadranu.

Vrbnik
Vrbnik, náměstí

Je rozloženo na částečně izolovaném skalním ostrohu vysokém téměř 50 metrů, jehož skalní okraje prudce spadají k moři, směrem do vnitrozemí klesá povlovně. Jeho staré jádro je protkáno, zdánlivě bez ladu a skladu, křivolakými uličkami, končícími mnohdy slepě na malém dvorky soukromého domu, průchody, schodišti a schůdky, s domy natěsnanými jeden na druhý, s překvapivými malými i většími vyhlídkami.

Ve Vrbniku, typickém sídle středomořského typu, respektive v jeho starém jádru, není a nemůže být místo pro auta, ale těžko i pro motocykly a kola. Některými uličkami však neprojde ani každý člověk. Podle místních je nejužší uličkou průchod Grškovićev prolaz, a zejména její úsek v blízkosti domu č. 14. Rozhodně tu neprojdou obéznější návštěvníci nebo turisté s většími batohy na zádech. Zdejší patrioti říkají dokonce, že jejich ulička je nejužší na světě.

Vrbnik
Vrbnik, průchod

Zdejší malé konoby - sklípky a hospůdky se přizpůsobily zdejším omezeným prostorovým možnostem a svůj interiér uspořádaly tak šikovně, že ve zdánlivě malinké místnosti mnohou najednou strávit příjemné chvíle desítky návštěvníků. A v mnohých konobách je rezervní místo ještě na dvorku u jednoho dvou stolů, od nichž dokonce bývá někdy i částečný pohled na moře.

Ale pozor! Ve Vrbniku se dá zabloudit velmi snadno, i při sebelepším smyslu pro orientaci, ale vzhledem k miniaturní rozloze městečka se tu nikdo ztratit nemůže.

Zdejší osídlení je prastaré - Vrbnik patří k nejstarším osadám na ostrově Krku. Prvními historickými obyvateli jako na celém severním Jadranu byli před cca 2500 lety Ilyrové. V dokumentech je Vrbnik poprvé zmíněn v roce 1100, městský statut získal koncem 14. století. Vždy to bylo dobře opevněné místo, bez ohledu na strategicky výhodné přírodní podmínky. Představuje typické sídlo knížat z Krku - Frankopanů, za nichž dosáhlo svého největšího rozkvětu. V centru na náměstí stojí mariánský kostel pocházející z 15. až 16. století, později mnohokrát přestavovaný. Dominantou prostoru však je jeho zvlášť stojící renesanční zvonice z první poloviny 16. století.

Vrbnik
Vrbnik, zvonice

Turisté často navštěvují zdejší knihovnu bratří Vitezićů, rodáků z Vrbniku, která je umístěna v Družstevním domě (Zadružna kuća). Ivan Vitezić byl krcký biskup, Dr. Dinko Vitezić byl právník, buditel, politika osvětový pracovník; jako jediný poslanec za istrijské Chorvaty v říšském sněmu ve Vídni neohroženě hájil v něm práva Chorvatů v habsburské říši. Svou funkci zastával po dvacet let. Oba bratři žili v 19. století. Knihovna Vitezićů obsahuje přes 10 tisíc svazků, z nichž některé mají mimořádnou hodnotu, jako např. iluminovaný tzv. Vrbnický misál z 15. století, Atlas světa od J. D. Kochlera, dále několik inkunábulí aj. Jeden list z uvedeného misálu má pohnutou historii. Byl vytržen a ukraden před několika sty lety. Teprve v roce 1970 se jej podařilo vypátrat a knihovně Princetonské univerzity v USA, kde se nachází dodnes.

Ve Vrbniku je kromě hlavního mariánského kostela ještě několik dalších svatyní - románsko-gotický kostel sv. Jana (Sveti Ivan), barokní kostel sv. Antonína Paduánského, kaplička sv. Martina, v dnešní podobě z 19. století, další mariánský kostel pochází ze začátku 16. století. Ze středověkých hradeb se zachovala jen malá část, a to směrem k moři.

Nová část městečka se rozrůstá dole při moři, při zátoce Zgribnica. Právě její součástí je rekreační část s nabídkou ubytování v soukromí a pěknou oblázkovou pláží.

Vrbnik
Vrbnik

V této části Vrbniku jsou i velké vinné sklepy tří vrbnických vinařských firem. Jsou zaměřeny výhradně na zdejší autochtónní odrůdu bílého vína, žlahtinu, která se nepěstuje nikde jinde ani v Chorvatsku, ani nikde jinde na světě. Je to slámově žluté víno příjemného aroma. V ostatních částech Chorvatska je málokdy v obchodech k mání, stojí za to ji ve Vrbniku ochutnat, případně si pár lahví žlahtiny přivézt domů jako suvenýr. Vinohrady tu sahají až k městečku - zaujímají značnou část Vrbnického polje. Uprostřed vinic stojí obnovený pěkný kostelík sv. Máří Magdaleny.

Ti, kdo příliš nespěchají, si mohou prodloužit výlet o návštěvu někdejšího hradu Gradec, resp. jeho zřícenin, které se nacházejí blízko osady Paprata severozápadně od Vrbniku, na severním okraji Vrbnického polje. Je to místo plné romantiky, spojené s krckými knížaty - Frankopany. Podle tradice právě zde začal jejich vzestup, jejich cesta mezi nejmocnější šlechtické rody Chorvatska. Těsně u rozvalin je románský kostelík sv. Mikuláše, později obnovený jako kostel sv. Ducha. Když Frankopané hrad opustili, propadl rychle zkáze. K jeho rozpadu podstatně přispěli hledači pokladů, kteří věřili, že tu poslední Frankopan zakopal část svého pokladu. A podle místní tradice museli opravdu něco najít, protože prý právě z pokladů nalezených v Gradci byla začátkem 16. století postavena zvonice ve Vrbniku.

Vrbnik
Vrbnik, pohled k východu

Vrbnik je pro turisty velmi snadno dostupný. Z hlavní silnice, která vede celým ostrovem Krk, od Krckého mostu až do Bašky, vedou silniční odbočky do Vrbniku. A dá se navštívit i z letovisek na pevnině (např. Crikvenica, Selce či Novi Vinodolski), odkud agentury organizají celodenní výlety lodí podél pobřeží ostrova Krku. Na programu vždy bývá i návštěva Vrbniku spojená s ochutnávkou místního vína, žlahtiny.


Mohlo by vás zajímat