Jak se lovili tuňáci na severním Jadranu?

Chorvatsko... Články ... Témata ... Jak se lovili…
Publikováno: 01.12.2002
1.12.2002

Straža v Šilu
straža v Šilu na ostrově Krku

Střediskem lovu těchto vysoce hodnotných a mimořádně chutných ryb bylo v severní části Jadranu starobylé městečko Bakar, ležící 15 km východně od Rijeky. Tah tuňáků, velkých ryb, které dosahují i přes 300 kg hmotnosti a na trhu byli vždy velmi ceněni, nebyl pro rybáře zanedbatelnou záležitostí. Propást tento tah zčásti nebo úplně znamenalo pro veškeré zdejší obyvatelstvo, na rybolovu víceméně závislé, velmi citelnou ztrátu. A tak se na tah těchto ryb důkladně připravovali.

Ke sledování tahu tuňáků sloužily tzv. straže, jakési ukotvené dlouhé dřevěné žebříky šikmo vysunuté nad mořskou hladinu. Jakmile rybář, který měl na takovém vysokém posedu službu, zpozoroval blížící se hejno těchto velkých ryb, dal trubkou znamení ostatním rybářům a ti bez meškání vyplouvali na moře. Přes veškeré dnešní moderní metody sledování tahu ryb (používají se i vrtulníky) neosiřely některé straže ani dnes.

Dvě straže může turista vidět v zálivu mezi Bakarem a sousedním Bakarcem (směrem k jihu), jedna je v těsné blízkosti hotelového komplexu Uvala Scott v Kraljevici pod vjezdem na Krcký most.

Další stražu jsme našli v městečku Šilo na ostrově Krku, o které se žádné prameny nezmiňují. Možná jich bude víc.


Mohlo by vás zajímat