Biblická zahrada Stomorija v Kaštelech

Chorvatsko... Články ... Témata ... Biblická zahrada…
Publikováno: 14.09.2007
14.9.2007

Kaštely
Kaštely, kostelík Gospa Stomorija

Je to první tzv. biblická zahrada v Chorvatsku; jinak se zahrady s tímto označením vyskytují jen v Izraeli, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandě, v Jižní Africe, Kanadě a USA. Podnětem k jejímu založení byla návštěva papeže Jana Pavla II. v Dalmácii.

Biblická zahrada Stomorija (Biblijski vrt Stomorija) se nachází u kostelíka Stomorija na úpatí horského pásma Kozjak, severně od Kaštelu Novi (severozápadně od Splitu). Z magistrály k ní vede odbočka. Mariánský kostelík (Gospa Stomorija) z 12. století je staré chorvatské poutní místo.

Při svém vzniku byla zahrada koncipována jako prostor, podobající se svým krajinným rázem a svou vegetací biblické krajině ve Svaté zemi, v Izraeli. Olivovníky a cypřiše, smokvoně, vinná réva, palmy, granátovníky, tamaryšky, vavříny a další rostliny biblického prostředí střídají skály a kámen, který byl jedním z určujících prvků při utváření zahrady.

Scenérii doplňuje tzv. Mariin potok, který je v tomto terénu se svou křišťálovou horskou vodou malým zázrakem. Pramen vyvěrá pod oltářem kostelíka.

Kaštely
Kaštely, papežova oliva

Nechybí tu ani tzv. Jidášův strom, dále strom, který má podobu hada, kamenné lávky přes potok, kamenný stůl, pamětní kameny, papežův olivovník, kamenná chýše a kamenný kříž, libanonský cedr, palmový háj, biblický zvon.

Zajímavé jsou i jednotlivé kompozice v zahradě: Rajská zahrada s Kamenem poznání, Getsemanská zahrada s mlýnským kamenem, Mystická cesta, Jasná cesta, četná odpočívadla.

Zahrada je jako stvořena pro meditaci, zamyšlení, uklidnění, oproštění od každodenních starostí, od stresu a problémů. Na terasách části zvané Jidra symbolizují kamenné artefakty chorvatské velikány, kteří svým dílem nesli staletími biblickou myšlenku. Patří k nim například Dalmatinec sv. Jeroným - překladatel bible do latiny, největší chorvatský středověký stavitel a sochař Juraj Dalmatinac, stejně jako Marko Marulić - otec chorvatské literatury a další.

V blízkosti zahrady je historická osada Bijaći s kostelíkem sv. Marty, kde byla v r. 852 sestavena darovací listina knížete Trpimira, nejstarší chorvatská písemná památka, kde je výslovně zmíněno pojmenování Chorvat.

Informace:


Mohlo by vás zajímat