Dveře splitské katedrály – skvost románské dřevořezby

Chorvatsko... Články ... Témata ... Dveře splitské…
Publikováno: 14.10.2014
14.10.2014

Split
Split, katedrála

Na den sv. Jiří, který se v Chorvatsku slaví 23. dubna (nikoli jako u nás 24. dubna), se ve Splitu konaly velké oslavy osmistého výročí dokončení jednoho z největších děl románského umění na chorvatské půdě, dveří katedrály sv. Domnia (chorvatsky Sveti Dujam), která je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie (Uznesenje Blažene Djevice Marije). Dveře katedrály z ořechového dřeva , které se pokládají za jedny z nejkrásnějších v Evropě vytvořených v románském slohu, vyzdobil začátkem 13. století svými dřevořezbami mistr Andrija Buvina, řezbář, sochař a malíř místního původu.

Výzdobu u něj objednal tehdejší splitský arcibiskup Bernard učený cisterciák z Itálie, významná osobnost v celoevropském měřítku. Byl před arcibiskupskou kariérou učitelem a osobním přítelem chorvatského a uherského krále Emericha (Emerik). Jak ve své slavné kronice Historia Salonitana informuje Toma Arhidjakon, byl Bernard pověřen králem Emerichem vymýtit ze své arcidiecéze heretickou nauku, která v té době již ovládala mnohé evropské oblasti. Byla to hereze Albigenských, Valdenských, patarénů, bogomilů. Ti pronikali i do samotného Splitu a arcibiskup Bernard musel vynaložit nemalé úsilí kacířský blud ve městě vyvrátit.

Mistr Andrija Buvina dostal tedy začátkem 13. století úkol vytvořit dílo, které by všem, i těm neznalým písma, zprostředkovalo poznání základních principů evangelia. Tedy vlastně vytvořil jakousi „Bibli chudých“, latinsky Biblia pauperum. A Andrija Buvina se svého úkolu zhostil s mimořádným mistrovstvím.

Split
Split, Buvinovy dveře do katedrály

Na 28 polích dvoukřídlých dveří, které jsou vysoké 524 cm a široké 351 cm, zachytil mistrovsky výjevy z Kristova života, a to od Zvěstování až po Nanebevstoupení. Ikonografický program redukoval na ty nejzávažnější momenty, např. Kristovo narození, Klanění Tří králů, Útek do Egypta, Svatba v Káně Galilejské, Proměnění, Setkání se Samařankou, Poslední večeře, Modlitba na Olivové hoře, Jidášův polibek, Kristus před Pilátem, Ukřižování, Ukládání do hrobu, Nanebevstoupení. Všechny výjevy jsou lemovány rostlinnými i dalšími ornamenty. Buvina vychází z románských principů, ale čerpá i z ostatních západních pramenů a nezřídka i z východních, byzantských předloh a schemat (např. motiv sestoupení do pekla je výlučně východní, ortodoxní). Buvina naplnil scény životem, emocemi, které byly blízké a srozumitelné i negramotným, ale neslevovaly nic z vysokých uměleckých záměrů Mistra. Výjevy jsou chronologicky seřazeny. Začínají nalevo na levém křídle a pokračují na prvém křídle zdola nahoru. Dveře jsou vyřezány z ořechového dřeva a dřeva rohovníku, mělké reliéfy byly navíc malované a pozlacené.

Dveře se velmi dobře dochovaly, jen jejich spodní část byla poněkud poškozena (okopána procházejícími věřícími). Je to v celoevropském měřítku unikátní – těch dochovaných dřevěných historických dveří je opravdu doslova jen několik (např. v mariánském románském kostele ve Kolíně nad Rýnem). Na rozdíl od kovových, kterých zůstal podstatně větší počet.

Split
Split, výjev "Vjezd do Jeruzaléma"

Je třeba jen litovat, že se nedochovalo Buvinovo malířské dílo – freska se sv. Kryštofem na peristylu.

Obnova dveří proběhla v minulosti již několikrát. Ta nejzávažnější, v roce 1908, byla realizována pod dohledem významného rakouského architekta, restaurátora a archeologa A. Hausera, který současně vedl obnovu celé katedrály, Diokleciánova paláce, katedrály v Zadaru, středověké lodžie v Trogiru, renesanční lodžie ve Hvaru, paláce Sponza v Dubrovníku. Vlastní restaurátorské práce prováděli čeští umělci pod vedením A. Švimberského z Chrudimi.

K letošnímu výročí proběhla v paláci Skočibušić-Lukaris na peristylu výstava, bylo vydáno několik monografií a uskutečnilo se mezinárodní sympozium "Dveře Andrije Buviny ve splitské katedrále 1214 – 2014" (Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali: 1214 – 2014).


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat