Ryby žijící ve vodách Jadranu

Chorvatsko... Články ... Témata ... Ryby žijící ve…
Publikováno: 24.04.2003
aktualizace: 01.03.2022

Jadran
Úlovek v síti

 • Cípal hlavatý (Mugil cephalus) dosahuje hmotnosti až 8 kg. Je to vysloveně sportovní ryba. Žije v hejnech. Loví se na plavanou. Nejvíc se uloví v přístavech.


 • Cípal ostronosý (Mugil ramada) má velmi chutné maso, hmotnost do 3 kg. Loví se na kousky ryb i na umělé nástrahy.


 • Cípal pyskatý (Mugil chelo n. chebrosus). Jeho maso je nejvyhledávanější ze všech cípalů. Dosahuje až 2 kg hmotnosti. Žije většinou těsně pod hladinou, nanejvýš do 10 m. Rád táhne v hejnech do zálivů a do brakických vod při ústí řek. Loví se na plavanou na umělé návnady.


 • Cípal zlatý (Mugil auratus) mívá hmotnost až 2 kg. Loví se na kousky rybího masa nebo na těsto. Žije především u ústí řek. Maso je průměrné jakosti.


 • Hladkoun obecný (Mustelus mustelus) je menší žralok o hmotnosti až 50 kg, ale úlovky bývají podstatně menší, jen kolem 10 kg. Loví se na udici na kousky ryb nebo krabů, především se však loví průmyslově do sítí. Maso má výbornou chuť.


 • Jazyk mořský (Sola solea) je hospodářsky důležitá ryba. Žije u dna, loví se vlečnými sítěmi. Sportovní rybáři ji loví na kousky rybího masa v příboji. Hmotnost až 3 kg.


 • Jazyk bezploutvý (Monochirus hispidus) bývá jen 20 cm velký. Na dně, kde v hloubkách od 10 do 200 metrů žije, je dokonale maskován.


 • Kanic guazza (Epinephelus guaza) se loví se do vlečných sítí, na udice i harpunami (potápěči) - je pomalý. Maso je výborné. Výjimečně dosahuje až 30 kg.


 • Kanic hnědý (Epinephelus marginatus) je jedna z největších a nejpopulárnějších ryb v celém Středomoří. Dorůstá až do délky 1,5 metru. Zdržuje se celý život v jednom revíru s mnoha úkryty, děrami a rozsedlinami ve skalách. Může se dožít až 50 let. Vyskytuje se v hloubce od 5 do 200 metrů. Je hospodářsky velmi významný, cení si jej i sportovní rybáři. Ve Středomoří žije ještě osm dalších druhů kaniců.


 • Kranas Dumerilův (Seriola Dumerili) žije v malých hejnech u skalnatého pobřeží. Je velmi chutný. Loví se ze břehu (žije jak v malých hloubkách, tak i velkých - až do 300 metrů). Návnadou bývá rybí maso, sepie ap. Průměrná hmotnost lovených ryb 8 - 10 kg. Vyhledávají potápěči.


 • Mačka skvrnitá (Scyliorhinus caniculus) je malý žralok (do 1 m), žije při pobřeží. Loví se vláčením na kousky ryb, potápěči je loví harpunou. Průměrná hmotnost 5 kg.


 • Mačka velkoskvrná či žralok skvrnitý (Scyliorhinus stellaris) je menší žralok o délce do 160 cm. Sportovními rybáři ceněná ryba s chutným masem. Loví se vláčením na kousky ryb. Žije u pevného dna, od pobřežních mělkých vod do hloubky 60 m. Ve dne odpočívá ukrytá v děrách. Průměrná hmotnost 5 kg. • Rybáři zpracovávají ulovené ryby (mačky)

 • Makrela obecná (Scomber scombrus) je hospodářsky důležitá ryba. Oblíbená sportovními rybáři jako urputný bojovník. Loví se na vláčenou z lodi na rybí nebo i umělou návnadu. Hmotnost až 2 kg.


 • Mník středomořský (Molva macrophthlma) dosahuje hmotnosti až 7 kg. Loví se na kousky rybího masa. Průmyslově se používají vlačné sítě. Maso je střední kvality.


 • Modroun tanečník (Pomatomus saltatrix) je hospodářsky významná ryba, dosahuje hmotnosti až 25 kg. Sportovně se loví na udici na vláčenou na kousky ryb nebo sepií. Sportovními rybáři je vysoce ceněna. Má chutné maso. Vyhledává místa u pláží, ostrůvků a u ústí řek. Zabíjí rybky, i když je již sytá.


 • Mořčák chutný, evropský (Dicentrarchus labrax, dříve Morone labrax) dosahuje hmotnosti až 12 kg. Loví se na živé i mrtvé rybky. Má výborné maso.


 • Muréna obecná (Muraena helena). Potápěči ji loví většinou na kousky rybího masa nebo harpunou. Žije často ve vracích, v rozsedlinách, v amforách. Svými jedovatými zuby může být potápěči nebezpečná. Dosahuje hmotnosti až 12 kg. Existuje přes 100 různých druhů murén.


 • Ostroun obecný (Squalus acantrias) žije v povrchových vrstvách i v hloubkách. Je to oblíbená ryba sportovních rybářů. Loví se na vláčenou na kousky rybího masa i na umělé návnady.


 • Pelamida, též pelamida obecná (Sarda sarda) je hospodářsky významná ryba, ceněná i sportovními rybáři. Loví se na vláčenou z lodi na kousky rybího masa. Hmotnost až 7 kg.


 • Pilobřich ostnitý (Zeus faber) má výborné maso, proto je oblíben sportovními rybáři. Loví se na umělé návnady, potápěči je harpunují. Úlovky několik kilogramů.


 • Platýs největší (Scophthalmus maximus) je velmi ceněná ryba pro svůj hospodářský význam, velmi si ji cení i sportovní rybáři. Má výborné maso. Loví se pomalým vláčením u dna. Žije do hloubky 50 m, dosahuje hmotnosti až 25 kg.


 • Platýs velký (Pleuronectes platessa) dosahuje hmotnosti až 7 kg. Je to hospodářsky důležitá ryba, ceněná též sportovními rybáři. Loví se většinou na položenou u dna na kousky měkkýšů.


 • Polorejnok křídlatý (Squatina squatina) je oblíbená ryba sportovních rybářů. Loví se přívlačí za jedoucí lodí. Návnadou jsou měkkýši a drobné rybky. Žije na místech s písečným dnem. Úlovky až do 30 kg. Má výborné maso.


 • Polozobec toulavý (Scomberesox saurus) je sportovními rybáři oblíbená ryba, potápěči ji loví harpunou. Žije v mělkých pobřežních vodách. Hmotnost až 5 kg.


 • Pražma obecná (Brama brama) žije v hejnech, loví se většinou vláčením z lodí stojících i jedoucích.


 • Pražma zpěvná (Spodyliosoma cantharus) žije v blízkosti skalnatého i písčitého dna. Úlovky do 60 cm.


 • Jadran
  Pražma zpěvná (chorv. kentar)
 • Pražman obecný (Pagrus pagrus) je ceněná a důležitá konzumní ryba. Žije s oblibou na tzv. mořských loukách. Loví se při skalnatém pobřeží na udici na plavanou na malé rybky nebo korýše. Má chutné maso. Úlovky do 80 cm.


 • Pražman zlatý (Pagrus aurata) je dravá ryba, která žije nad pevným dnem v hloubce od 10 do 200 metrů. Loví se na otevřeném moři i v mělkých pobřežních vodách, na plavanou na kousky ryb, škeble ap. Má kvalitní maso. Úlovky do 80 cm.


 • Rejnok hladký (Raja batis) je hospodářsky důležitá ryba. Sportovními rybáři je vysoce ceněna. Loví se na vláčenou na kousky rybího masa. Má výborné maso, chutí podobní kuřecímu. Žije při dně.


 • Růžicha rudá (Pagellus bogaraveo) dorůstá jen do 1 kg, má dobré maso. Loví se většinou na plavanou na různé korýše. Žije do hloubky 50 m.


 • Růžicha šedá (Pagellus centrodontus) se intenzivně loví průmyslově do vlečných sítí, sportovně z lodi na živé malé rybky nebo ráčky či též harpunami (potápěči). Dosahuje až 5 kg.


 • Růžicha červená (obecná) (Pagellus erythrinus) je hospodářsky důležitá ryba. Sportovně se s úspěchem loví na měkkýše. Hmotnost kolem 1 kg.


 • Smuha královská (Argyrosomus regius) a smuha tmavá (Sciaena umbra). První žije v brakické vodě především u ústí řek, druhá při skalnatém i písečném dně (až do hloubky 180 metrů). Ve dne se skrývá v rozsedlinách, aktivita noční a večerní. Průmyslově se loví sítěmi, sportovně na udici na vláčenou na kousky ryb, krabů nebo na červy. Hmotnost až 4 kg.


 • Štikozubec obecný (Merlucius merlucius) dosahuje hmotnosti až 10 kg. Ve dne se pohybuje ve značných hloubkách, v noci loví při hladině. Loví se na umělé nástrahy.


 • Štítník červený, kukaččí a šedý (Trigla hirundo, cuculus a gurnardus). Všichni mají chutné maso. Loví se na plavanou i položenou, na kousky rybího maso. Úlovky do 0,5 kg.


 • Treska Merlan (Merlangius merlangus) může dosáhnout až 3 kg. Loví se na rybí maso nebo na umělé nástrahy. Má ráda písčité dno.


 • Treska středomořská je dravá ryba, žijící v pobřežních skaliscích s děrami a rozsedlinami, které jí ve dne poskytují úkryt. Žije hlavně v hloubce těsně pod 15 metrů, ale i podstatně hlouběji. Dorůstá do 50 cm. V Jadranu místy chybí.


 • Trnucha obecná (Dasyatis pastinaca) se loví na kousky rybího masa na plavanou nebo na položenou. Zranění jejím trnem je velmi bolestivé a dokonce i nebezpečné. Maso nemá zvláštní, ale zdolávání ryby je vzrušující až do konce.


 • Tuňák bílý (Thunnus alalunga) je velmi ceněná ryba pro svůj hospodářský význam, je velmi oblíbená i u sportovních rybářů. Je to ale velmi bojovná ryba. Má výborné maso. Loví se vláčením návnady za dost rychle jedoucí lodí, návnadou jsou kousky ryb, používá se i umělé návnady. Úlovky 20 - 30 kg, dorůstá však až do 50 kg.


 • Tuňák obecný (Thunnus thynnus). V celém Středomoří bývají zvlášť velcí, tedy i v Jadranu. Je to hospodářsky velmi důležitá ryba, vysoce si ji cení i sportovní rybáři. Je to mimořádně houževnatý bojovník. Loví se na vláčenou za lodí na větší kusy ryb. Hmotnost ulovených kusů bývá až 500 kg, dorůstá však hmotnosti až 900 kg.


 • Zubatec obecný (Dentex dentex) má obzvlášť chutné maso. Dobře se loví na udici na kousky ryby nebo chobotnice. Hmotnost až 10 kg. Žije jak při pobřeží, tak i ve velkých hloubkách.


 • Žralok modrý (Prionace glauca) žije na otevřeném moři, v Jadranu jen výjimečně. Může být nebezpečný koupajícím, lidem na menších člunech, ztroskotaným. Loví se vláčením na kousky rybího mana nebo na koňské maso. Dosahuje délky až 4,5 m, sportovní úlovky nepřesahují 80 kg.


 • Žralok sleďový (Lamna nasus) dosahuje 200 kg a 3,5 m. Výtečné maso. Je nebezpečný. Loví se na vláčenou (do moře se vlije zvířecí ktev). Při zdolávání vyskakuje z vody. Žije jen na otevřeném moři.


 • Náš přehled není samozřejmě vyčerpávající - vždyť ve vodách Jadranu žije kolem 380 druhů ryb, včetně migrujících.

  Chorvatské názvy některých ryb jsou uvedeny u Kuchyně chorvatského pobřeží a její speciality.


  Mohlo by vás zajímat