Pozoruhodná poutní slavnost v Rogoznici

Chorvatsko... Články ... Témata ... Pozoruhodná poutní…
Publikováno: 19.06.2005
19.6.2005

Velmi barvitou slavností je pouť v Rogoznici, letovisku 25 km jižně od Šibeniku na jadranském pobřeží, která se koná každoročně 2. července ke cti Panny Marie. Je oslavou zázraku, k němuž podle legendy došlo v Rogoznici roku 1722.

Rogoznica
Rogoznica

U poloostrova Gradina lovil tehdy místní rybář Ivan Tumburko a najednou spatřil zář, jež vycházela z obrazu, na němž byla zobrazena scéna Navštívení Panny Marie u příbuzné Alžběty. Rybář obraz odnesl domů a uložil jej do skříně, avšak obraz se nevysvětlitelným způsobem vrátil na místo, kde ho rybář nalezl. To se opakovalo třikrát.

Rybář se s tím svěřil sousedům a rogoznickému faráři. Výsledkem bylo rozhodnutí, že se na místě nálezu, tj. na mysu Gradina, postaví kaple, v níž pak byl po vysvěcení umístěn zázračný obraz.

Obraz byl po následném požáru zničen, záhy však byl nahrazen novým, který byl zasazen do nádherného masivního stříbrného rámu.

Ani kaplička se však nezachovala původní. Nová, větší kaple pochází ze začátku 20. století.

Vždy dne 2. července se mariánský obraz přiveze z Gradiny zvláštní krásně vyzdobenou lodí na nábřeží v Rogoznici. Lodi se říká Mariánská loď (chorv. Gospin brod) a doprovází ji kněz s družičkami.

Na nábřeží loď očekávají tisíce věřících v čele se šibenickým biskupem a velkou skupinou dalších duchovních. Obraz je pak ve slavnostním průvodu nesen do farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Rogoznici, kde zůstává až do první neděle po svátku P. Marie Karmelské, který se slaví 16. července.

Pak se obraz neméně slavnostně vrací do své kaple. Procesí z farního kostela k lodi se účastní opět tisíce lidí, z nichž mnozí jdou oněch 2,5 km bosi. Mariinu loď doprovázejí stovky lodí a člunů a nechybějí jako doprovod ani plavci. Dříve to mohli být jen mladí muži, nyní se mohou zúčastnit i dívky.

Podle pověsti zachránil zázračný mariánský obraz obec, když v ní roku 1887 řádila epidemie spalniček, ktrá kosila denně na čtyřicet životů. Tehdy se rogoznický farář se skupinou věřících vydali pěšky a bosi do kaple se zázračným obrazem a prosili Bohorodičku o pomoc. A od té doby umírání zázračně přestalo.

Informace a obrázky: www.rogoznica.net (Turistické sdružení Rogoznice)


Mohlo by vás zajímat