Je řecká Malita chorvatský Mljet nebo středomořská Malta?

Chorvatsko... Články ... Témata ... Je řecká Malita…
Publikováno: 02.05.2001
2.5.2001

Oba tyto ostrovy, Malta i Mljet, měly v řečtině stejné pojmenování - Melita, ale zatímco první z nich, Malta, vyniká důležitou strategickou a dopravní polohou ve Středozemním moři a vešla tak ve všeobecnou známost, druhý z nich, Mljet, je tak trochu outsiderem, víceméně širší veřejnosti neznámým ostrovem mezi tisícem jiných v Jaderském moři.

Mljet
Mljet

Papež Jan Pavel II. v uplynulých dnech navštívil ostrov Maltu - Melitu při své cestě po stopách apoštola Pavla, jehož loď podle vlastního Pavlova líčení cestou do Říma ztroskotala u ostrova Melity. Byl nucen tam setrvat i s dalšími spolucestujícími tři měsíce, než mohl pokračovat ve své cestě. A byla tím ostrovem opravdu Malta?

Podle dosavadní nikým nezpochybňované verze byla, ale v poslední době se objevily pochybnosti. Vnesly je do této otázky osobnosti vážené v odborných kruzích, a to dva profesoři Oxfordské univerzity. R. M. Ogilvie a Agnus Acwort. Oba tvrdí, a dokládají to odbornými expertízami, že sv. Pavel ztroskotal u Melity - Mljetu. Jejich argumenty zahrnují geografické, klimatologické, plavební a další aspekty, pro laika je však mimořádně zajímavé vysvětlení příhody sv. Pavla se zmijí. Ta se mu totiž zakousla do ruky, když přikládal do ohně chrastí, kde byla schována. Světec ji setřásl do ohně a k obrovskému podivu přítomných domorodců zůstal živ a zdráv. Mljet - Melita byl po staletí, až do začátku století minulého, vyhlášen spoustou nebezpečných jedovatých hadů (pomohly je zlikvidovat až promyky mungo), zatím co na Melitě - Maltě podle historických svědectví jedovatí plazi nikdy nežili.

A tak snad další zkoumání v budoucnosti ukáží, na které že Melitě apoštol před 2 000 léty byl.


Mohlo by vás zajímat