Sto padesát let cestovního ruchu ve Hvaru

Hvar bývá pro své jedinečné klimatické a přírodní podmínky nazýván "jadranskou Madeirou", ale právem mu patří i označení "kolébka cestovního ruchu".

Chorvatsko... Články ... Témata ... Sto padesát let…
Publikováno: 12.01.2018

Hvar bývá pro své jedinečné klimatické a přírodní podmínky nazýván "jadranskou Madeirou", ale právem mu patří i označení "kolébka cestovního ruchu".

Jeho turistická tradice sahá hluboko do historie. V antice lze dnešní pojen cestovního ruchu spojovat s pobytem ve venkovských hospodářských usedlostech (villa rustica) na ostrově, v nichž jejich majitelé trávili letní měsíce a věnovali se mimo jiné i hospodářské činnosti. V průběhu středověku bylo účelem cestování navštěvovat křesťanská posvátná místa. Hvar jako významný přístav na Jadranu se nacházel na trase putování z Benátek do Svaté země. Právě účastníci těchto cest zanechali první svědectví o Hvaru. V 16. a 17. století opět ožil zájem zejména šlechty o pobyty "na venkově". Právě z tohoto období, tedy z renesance a baroka, pochází většina dosud dochovaných šlechtických vil, zámečků, letohrádků a dalších podobných staveb.

Od konce 18. století do konce 19. století bylo cestování ve znamení poznávání. V kulturní Evropě rostl zájem hlavně o poznávání odlehlejších, méně známých krajů Evropy, o jejich přírody, národopis, o jejich kulturu, historii i současnost. Dalmácie byla v očích tehdejších cestovatelů "zemí zaslíbenou", exotickým zákoutím a zahradou jižní Evropy. A právě přístav Hvar si získával díky své výhodné dopravní poloze, příznivým klimatickým a přírodním podmínkám a vysokému počtu kulturně historických památek stále větší počet návštěvníků. Mnozí z nich začali objevovat i mimořádně blahodárné působení hvarského klimatu na svůj zdravotní stav, na jeho ozdravné účinky při léčení různých chorob, především dýchacích orgánů.

Výrazný posun přinesl na Hvar rakouský lékař ze Štýrského Hradce (Graz), Dr. Franz Unger, se svou myšlenkou založit ve Hvaru "Hygienický (tedy léčebný) spolek ve Hvaru" (chorv. Higijeničko društvo u Hvaru, něm. Heilverein von Lesina). Založení této instituce znamenalo začátek éry moderního hvarského cestovního ruchu. Jeho stanovy a program informovaly v němčině a francouzštině nejen o ozdravných a léčebných účincích hvarského klimatu, nýbrž i o možnostech ubytování, stravování a dalších podmínkách pobytu ve Hvaru.

Jako jeden z prvních úkolů si spolek vytyčil úkol postavit ve Hvaru zatím jen nevelký hotel pro ubytování návštěvníků, kteří dosud byli odkázáni jen na ubytování v soukromí. V roce 1868 upravil spolek jako prozatímní řešení hotelové ubytování v domě Samohod-Dubokovićů na hlavním hvarském náměstí, avšak v mezidobí se snažil získal dostatek prostředků na postavení nového hotelu. Obrátil se i na vídeňský dvůr, přímo na císařovnu Alžbětu zvanou Sissi s prosbou o finanční pomoc a o patronát nad budoucí stavbou. Alžběta v roce 1869 s návrhem souhlasila. Jako místo pro stavbu hotelu byl vybrán prostor bývalého knížecího paláce. Hotel byl postaven v roce 1868, ale teprve v roce 1903 byl úplně dokončen a zprovozněn. Byl pojmenován "Léčebný hotel císařovny Alžběty" (Cur-Hotel Kaiserin Elisabeth) a nabízel 26 pokojů s 35 lůžky (dnes hotel Palace).

Hotel měl úspěch, jeho hlavními návštěvníky byli hosté z Rakouska, Čech a Maďarska. Hygienický spolek uvažoval o možnosti výstavby dalšího hotelu a současně se zabýval propagací ostrova, města i samotného hotelu. V roce 1899 byl v Terstu vytištěn v německém jazyce první průvodce po Hvaru. Jeho další vydání v roce 1903 již bylo doplněno fotografiemi. V průvodci byly nabízeny možnosti všech aktivit ve Hvaru, kulturních, sportovních i společenských, od koncertů městské hudby a večerních zábavních programů na hotelové terase až po možnost účasti na nočním rybolovu a návštěvu sbírek uměleckých předmětů v místním františkánském klášteře. Nabídka pobytů byla zaměřena i na zimní období.

V roce 1906 bylo na jednom z blízkých ostrovů (Pakleni otoci) otevřen mondénní Palmižanský palác (Palmižanski dvorac) patřící rodině Meneghellů. V roce 1914 byl postaven nový hotel Kovačić s 30 lůžky.

Za první světové války donutily finanční problémy Hygienický spolek prodat svůj hotel ve Hvaru a krátce nato spolek úplně ukončil svou činnost.

Období po první světové válce znamenalo výrazný rozvoj cestovního ruchu ve Hvaru. Již to zdaleka nebyly jen letní a zimní léčebné pobyty, nýbrž pobyty rekreační – koupání, slunění, zábava, sport a jiné aktivity. Hotelové služby nabízelo sedm hotelů (bývalý hotel císařovny Alžběty přejmenovaný na Palace, dále hotely Park, Overland, Slavija, Kovačić, penziony Palmižanski dvorac a Dorotka), k dispozici bylo i ubytování v soukromí. V roce 1930 dosáhl počet návštěvníků 3 065 osob. Pocházeli především z Jugoslávie, České republiky, Rakouska a Německa. Bohatá byla i gastronomická nabídka v četných restauracích, kavárnách a cukrárnách.

V té době se také budovala infrastruktura města: pláže, koupaliště, nábřeží, cesty, promenádní stezky a parky.

Kromě města Hvaru, které na ostrově zaznamenalo největší rozmach, se začala rozvíjet i další ostrovní sídla: Jelsa, Stari Grad a Vrboska.

Po druhé světové válce se i do cestovního ruchu promítly zásadní politické a hospodářské změny, které celé Jugoslávii přineslo socialistické zřízení: zestátnění hotelů a vznik odborářské rekreace. Vzhledem k politickému vývoji zůstali jedinými zahraničními návštěvníky, a to jen v některých nedlouhých údobích, Čechoslováci.

Koncem padesátých let byl ve Hvaru založen samostatný hotelový podnik pod názvem "Hotelsko poduzeće Hvar", v němž byly sdruženy všechny hotely města. Bylo jich v té době šest: Palace, Park, Dalmacija, Slavija, Istra (bývalý Kovačić) a Mornar (bývalý Overland). Novou etapu v rozvoji Hvaru avizoval propagační leták vydaný v roce 1959 s heslem "Přijeďte letos v zimě na Hvar, nejslunečnější ostrov Jadranu".

Šedesátá léta charakterizuje velká investiční činnost – zlepšila se dopravní dostupnost i infrastruktura na ostrově, vyrostl například nový komplex Pharos, výborné výsledky přinášely i investice do letních i zimních léčebných pobytů zaměřených především na alergiky, ale i do dalších druhů cestovního ruchu, například do naturizmu. Kromě hostů z tradičních zemí (Němců, Rakušanů, Italů) přibývali i turisté ze Skandinávie. Důležitým činitelem v rozvoji byla soukromá iniciativa. Vznikaly nové restaurace a kavárny, ale především rostla nabídka ubytování v soukromí a v malých penzionech. Hvar získal renomé exkluzivního a po všech stránkách přitažlivého letoviska.

Rozvoj pokračoval i v dalších dvou desetiletích - v sedmdesátých a osmdesátých letech, vyvrcholením byla první polovina osmdesátých let. V oněch letech vyrostla řada nových komfortních hotelů (Adriatic, Delfin, Bodul, Amfora) i kempů, do Hvaru byl zaveden z pevniny podmořský vodovod a vyřešen tak tíživý problém zásobování města a nových turistických zařízení vodu, byl položen nový podmořský elektrický kabel, rozšířila se i nabídka pro jachtařskou, sportovní a kongresovou turistiku.

Základním zaměřením cestovního ruchu ve Hvaru po dvě desetiletí byla rekreační a masová turistika v letním období charakterizovaná sluncem a mořem. V osmdesátých letech se dostavila stagnace a projevily se negativní aspekty masové turistiky. Turistická nabídka se stávala stále chudší, a to jak co do kvality, tak i pestrosti. Zlepšit situaci mělo v roce 1986 sjednocení hotelů ve Hvaru, Starém Gradu a Jelse v jeden hotelový podnik pod názvem "Sunčani Hvar", ale situaci to nemohlo vyřešit. I po tomto opatření se hvarský cestovní ruch vzdaloval západoevropskému trhu.

Po válce v devadesátých letech řešil nový samostatný chorvatský stát administrativní strukturu země, vlastnické vztahy a další základní ekonomicko-politické otázky. K podpoře a propagaci cestovního ruchu byla vytvořena turistická sdružení (turistička zajednica). Ve Hvaru došlo v roce 1994 ke změně hotelového podniku "Sunčani Hvar" v akciovou společnost a od roku 2005 je jejím většinovým vlastníkem zahraniční společnost Orco. Chloubou hotelového podniku jsou tři luxusní čtyřhvězdičkové hotely Amfora, Adriana (dříve Adriatic) a Riva (dříve Slavija). Obnovou rovněž prošly tříhvědičkové hotely Villa Dalmacija a Pharos, který nyní patří k novému typu ležérních lifestyle hotelů ideálních pro mladší generaci.

Současnou situaci v hvarském cestovním ruchu charakterizují velké investice zaměřené především na zvýšení kvality ubytování ve Hvaru, na rozšíření a zkvalitnění jeho turistické nabídky a na zvýšení image Hvaru jako předního jadranského letoviska. Hvar nyní disponuje kapacitou přibližně 10 tisíc lůžek, což představuje polovinu kapacity celého ostrova. Předpokládá se, že konečný počet turistů za loňský rok dosáhne kolem 200 tisíc a počet noclehů kolem 720 tisíc.

Dnes je Hvar kvalitní a živou turistickou destinací, která může přivítat i ty nejnáročnější návštěvníky z celého světa. Letos má být otevřen první pětihvězdičkový hotel ve Hvaru – Palace, který po obnově získá zpět lesk z doby císařovny Alžběty (Sissi). A renovují se ještě další tři hotely. Očekává se dokončení velkého projektu v přístavu - prodloužení nábřeží o 45 metrů a rozšíření na 20 metrů, což umožní bezpečnější přistávání plavidel. Rovněž mají být posíleny trajektové a katamaránové spoje, aby se turisté pohodlněji dostali do cíle své dovolené.

Ale největší atrakcí v roce, kdy Hvar slaví 150 let svého cestovního ruchu, bude po obnově trvající více než deset let otevření historického Arzenálu (Arsenal) a jedinečného hvarského divadla (Hvarsko kazalište). Monumentální budova Arzenálu, tedy opravny válečných lodí postavené Benátčany v 16. století, dominuje hvarskému náměstí a starému přístavu. Představuje jednu z nejvýznamnějších staveb svého druhu ve Středomoří. V roce 1612 bylo k Arzenálu přistavěno jedno patro, kde bylo zřízeno divadlo patřící k nejstarším veřejným divadlům v Evropě. Právě tyto památky přispějí k tomu, aby se Hvar prezentoval jako destinace, která může nabídnout kromě širokých rekreačních aktivit i mimořádně cenné historické dědictví.


Zdroj informací:

  • Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatské republiky (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske): www.mint.hr
  • Turistické sdružení města Hvaru (Turistička zajednica grada Hvara) : www.tzhvar.hr

Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat