Dálniční poplatky ve Slovinsku

Chorvatsko... Infomace pro motoristy ... Dálniční poplatky ve Slovinsku
Aktualizováno 26.3.2018. Ceny dálničních známek se letos nemění

Na slovinských dálnicích a rychlostních silnicích (vč. dálničních obchvatů, např. Lublaně či Mariboru) je pro osobní auta a motocykly povinná dálniční známka (slovinsky: vinjeta), která prokazuje úhradu dálničního poplatku. Nalepuje se na přední sklo vozidla.

V roce 2014 byla zavedena pro velkoprostorová auta a dodávky do 3,5 tuny, jejichž výška nad přední nápravou přesahuje 1,3 metru, nová dražší kategorie 2B. Zda vozidlo patří do této kategorie, si majitel může ověřit ve zveřejněném seznamu (Seznam izmerjenih vozil/The list of measured vehicles) nebo si musí tento rozměr sám změřit.

Informace o dálničních známkách v roce 2018 (pdf): Vinjeta/Vignette 2018.

Kategorie vozidel
Označení Charakteristika
1 Jednostopá motorová vozidla
2A Dvoustopá a obytná motorová vozidla o výšce vozidla do 1,3 m u první nápravy, jehož nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3500 kg, s přípojným vozidlem nebo nez něho
2B Dvoustopá a obytná motorová vozidla o výšce vozidla nad 1,3 m u první nápravy, jehož nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něho

Dálniční známky v roce 2018 - Slovinsko - ceny v EUR
Kategorie vozidla 1 2A 2B
roční 55,00 110,00 220,00
půlroční 30,00 - -
měsíční - 30,00 60,00
týdenní 7,50 15,00 30,00

Roční dálniční známka na konkrétní rok platí od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna následujícího roku, tedy celkem 14 měsíců.

Půlroční dálniční známka platí šest měsíců ode dne zakoupení. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadá konec platnosti na jeho poslední den.

Měsíční dálniční známka platí ode dne nákupu po bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na známce. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadá konec platnosti na jeho poslední den.

Týdenní dálniční známka platí sedm kalendářních dní od data vyznačeného na známce. Platnost tedy začíná dnem vyznačeným na známce a končí uplynutím sedmého kalendářního dne.

Půlroční, měsíční a týdenní známka musí být označena pracovníkem při prodeji. Kalendářní den, od kterého známka platí, vyznačuje prodávající vyštípnutím příslušného okénka. Pokud na dálniční známce není vyznačen první den platnosti, je známka neplatná. Zkontrolujte si při prodeji, zda je dálniční známka správně označena!

Za jízdu po zpoplatněných dálnicích a silnicích bez platné dálniční známky hrozí pokuta 300 až 800 euro.

Pro nákladní automobily a autobusy s hmotnosti vyšší než 3,5 tuny zůstává zachován způsob přímé úhrady mýtného na dálničních mýtnicích, tedy úhrada za konkrétní projeté úseky.

Dálniční známka je nutná na slovinských dálnicích a rychlostních silnicích (mapa je k dispozici na www.dars.si).

Dálniční známky - nálepky lze zakoupit u čerpacích stanic v Rakousku, na hraničních přechodech a ve Slovinsku u čerpacích stanic, na poštách a řadě dalších míst (podrobněji na www.dars.si).

v České rpublice lze slovinské dálniční známky koupit v některých cestovních kancelářích, např. Autoturist, na pracovištích Ústředního automotoklubu - ÚAMK (www.uamk.cz, pražské ústředí je v Praze 4 , Na Strži 9) a Autoklubu Bohemia Asistance - ABA (www.aba.cz) a na dalších místech. V ÚAMK se v současné době prodávají dálniční známky za tyto ceny v Kč:

Dálniční známky 2018 - Slovinsko
Prodej ÚAMK (ceny v Kč)
Kategorie vozidla 1 2A 2B
roční - 3300 -
půlroční - - -
měsíční - 900 -
týdenní 225 450 -

Důležité upozornění pro motoristy na trase Graz - Šentilj - Maribor - Macelj - Záhřeb
Dokud bylo na slovinském území k dispozici pouhých 16 kilometrů slovinské dálnice A1 Šentilj - Maribor (Šentilj - Pesnica), řada motoristů kvůli vysoké ceně dálniční známky volila objízdnou trasu po lokálních silnicích. Situace se však změnila v létě 2009, kdy byl otevřen východní obchvat Mariboru (Pesnica - Slivnica) a navazující dálniční úsek A4 z Mariboru k Ptuji (Slivnica - Draženci, 20 km). Na podzim 2017 byl otevřen předposlední úsek dálnice A4 Draženci - Podlehnik (7 km). Po sjezdu z dálnice nyní zbývá jen 6 km po staré silnici E59 k hraničnímu přechodu Gruškovje/Macelj. Poslední úsek Podlehnik - Gruškovje bude dokončen na podzim roku 2018.

Aktuality:

Pokud se chcete v roce 2017 vyhnout placení dálniční známky ve Slovinsku, můžete použít alternativní směry, které jsou uvedené např. na:

Zdroj informací:

Nejoblíbenější lokality