Srovnání cestovního ruchu Chorvatska a ostatních zemí Středomoří

Investiční skupina JP Morgan zveřejnila analýzu o rozvoji chorvatského cestovního ruchu a jeho konkurenceschopnosti ve vztahu k dalším středomořským zemím. Název je převzat ze sloganu Chorvatského turistického sdružení: "Chorvatsko je plné života".

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Srovnání cestovního…
Publikováno: 29.11.2017

Investiční skupina JP Morgan zveřejnila vcelku pozitivní analýzu o rozvoji chorvatského cestovního ruchu a jeho konkurenceschopnosti ve vztahu k dalším středomořským zemím. Název této analýzy je převzat ze sloganu Chorvatského turistického sdružení: "Chorvatsko je plné života" (Croatia is full of life).

Pro Chorvatsko je nejvýznamnější závěr této studie, pokud jde o rozvojovou stránku, že růst chorvatského cestovního ruchu není jen plodem současné globální tržní konjunktury, nýbrž i konkurenčních komparativních předností Chorvatska ve vztahu k ostatním středomořským zemím. Z toho vyplývá, že chorvatský cestovní ruch roste rychleji než je průměrný růst středomořského trhu a je to právě cestovní ruch, který pomohl Chorvatsku vymanit se z recese.

V analýze se uvádí, celkově cestovní ruch ve Středomoří stoupá, ale růst chorvatského cestovního ruchu stoupá rychleji (počet turistů se v posledních letech zvyšuje o 8 % ročně) než je současný trend. Přitom Chorvatsko je bezpečnější než destinace jižního Mediteranu (Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunis), levnější než konkurenti na severním Mediteranu (Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Turecko), má jedinečný přírodní potenciál (členité mořské pobřeží s tisícem ostrovů a velké kulturní bohatství. Tento rozbor analyzuje úsilí chorvatského turistického sektoru a objasňuje, proč jsou současné trendy udržitelné a systémové a posilují reálný ekonomický růst.

V době kolapsu cestovního ruchu v části Středomoří v důsledku sociální a geopolitické nestability (tzv. Arabské jaro) rostl cestovní ruch v Chorvatsku rychleji než cestovní ruch v postižených oblastech (Tunis, Turecko, Egypt). I přes následující uklidnění na postižených územích Středomoří si může Chorvatsko svoji současnou pozici udržet a má i další možnosti expanze na trhu.

Nebezpečí terorizmu se projevilo především v zemích jižního Středomoří. Do jaké míry mohou teroristické akce ovlivnit cestovní ruch, svědčí příklad poklesu turistů v Turecku, Egyptě, Libanonu, Maroku a Tunisu.

Rozbor skupiny J. P. Morgan konstatuje lepší výsledky Chorvatska v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví, hygieny, turistických služeb, infrastruktury a přírodního zdrojů, ale zaostávání za ostatními středomořskými zeměmi v oblasti letecké dopravní infrastruktury a podnikatelského klimatu. Chorvatsko dosahuje průměrných hodnot co co výše cen, otevřenosti institucí a trhu pracovní síly. Dále by podle provedené analýzy mělo Chorvatsko pracovat na zvýšení konkurenceschopnosti v tom směru, aby se zbavilo nálepky "sezónní destinace slunce a moře". Ke snížení sezónnosti je třeba více pozornosti věnovat rozvoji jadranských ostrovů, různým formám ekologického cestovního ruchu, rozvoji sportovních a zdravotních aktivit.

Analýza také potvrdila, že Chorvatsko má největší podíl cestovního ruchu na celkovém hrubém domácím produktu, a to 24,5 %. Například ve Francii činí tento ukazatel 8,9 %, v Řecku 18,6, v Itálii 11,1 %, ve Španělsku 14,2 %, v Turecku 12,5 %, v Egyptě 7,2 % a v Maroku 18,5 %. Větší podíl měl jen Libanon, ale ten z důvodu bezpečnostních rizik klesl v roce 2016 na 19,4 %.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat