Po stopách dinosaurů od Savudrije do Novigradu

Při koupání na plážích Savudrije, Umagu a Novigradu můžete najít stopy dinosaurů.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Po stopách…
Publikováno: 11.08.2017

Projekt "Dinosauři od Savudrije do Novigradu" (Dinosauri od Savudrije do Novigrada) vypracovali studenti střední ekonomické školy ve městě Buje (13 km jihovýchodně od Umagu) a přihlásili jej do programu podpory odborného zájmu o cestovní ruch, který vyhlásilo Ministerstvo cestovního ruchu. Na loňském kongresu cestovního ruchu (Dani hrvatskog turizma) byl tento projekt vyznačení a valorizace stop dinosaurů, které jsou dodnes viditelné na severozápadním pobřeží Istrie, vyhlášen mezi třemi nejlepšími a finančně oceněn. Prezentace projektu sklidila velký úspěch.

Dinosauři žili na zeměkouli žili v době před 230 až 65 miliony let. Na severozápadní části pobřeží Istrie byly nalezeny jejich stopy na čtyřech lokalitách: Karigadoru (sverně od Novigradu), Ladin Gaj (u kempu Pak Umag, jižně od Umagu), Savudrija (u hotelu Kempinski Hotel Adriatic) a Lovrečica (v zátoce Lovrečica jižně od Umagu). Na lokalitě Karigador se otisky nacházejí na okraji čáry přílivu a odlivu, takže díky vodní erozi nejsou tak jasné jako na ostatních lokalitách. Nalezené otisky však dosvědčují, že zde žil sauropod Brontopodus, který dosahoval délky 10 metrů, na pásu dlouhém 13 metrů zanechal 64 otisků. Na lokalitě Ladin Gaj jsou otisky stejného druhu těchto obřích tvorů jasné a velmi dobře viditelné. Na lokalitě Lovrečica jsou stopy teropoda, který zde žil v době mladší křídy před 95 miliony lety a zanechal 58 otisků ve 12 pásech. Byl dlouhý 3 až 5 metrů. Lokalita Savudrija je nejzajímavější a nejpozoruhodnější, protože stopy sauropoda jsou tak velké, že se do nich dá i posadit. Skály jsou strmé a záhadou je, jak se na nich dinosauři mohli pohybovat, ale zřejmě v průběhu uplynulých milionů let došlo k různým pohybům skal. S průzkumem studentům pomáhal amatérský paleontolog a speleolog z Umagu Alen Hlaj, který některé lokality sám objevil.

V rámci projektu studenti shromáždili spoustu materiálu a zajistili i realizaci. Všechny poznatky a činnosti shrnuli do názorné prezentace, která je k dispozici na internetu i v podobě tištěného letáku. Označili všechny lokality, které pak opatřili je informačními tabulemi, skřínkou s letáky a razítkem. Návštěvník pak na tabuli vidí, jak stopy vypadají, a sám si je pak najde v terénu.

Cílem projektu je nejen zachování cenného přírodního dědictví pro budoucí generace a rozšíření turistické nabídky severozápadní Istrie, ale také zvýšení povědomi místního obyvatelstva o významu a bohatství, které pozůstatky o životě dinosaurů v této oblasti představují. Stávalo se totiž, že vandalové pobřeží devastovali nebo odlámali ty části skalnatého břehu, kde byly stopy dinosaurů dobře viditelné.

Studenti by chtěli ve svém projektu pokračovat a rozšířit ho na celou Istrii. Rádi by nahradili jednoduchý leták obsáhlejší brožurou, kde by bylo více informací. Chtěli by také navázat spolupráci se zábavním parkem "Dinopark", který se nachází v letovisku Funtana u Poreče (podrobněji v článku: Za dinosaury do istrijské Funtany).

Informace:

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Istrie


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat