Letovisko Vodice zakázalo pití alkoholu na veřejných místech

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Letovisko Vodice…
Publikováno: 28.07.2015
Vodice
Vodice

Vedení města Vodice v severní Dalmácii se rozhodlo vyřešit rázným opatřením palčivý problém: v srdci samotného města se již po řadu let shromažďovali ve večerních hodinách na nejpopulárnějších místech (v malém přístavišti i ve velkém přístavu, v okolí autobusového nádraží a pošty i v parku na Náměstí knížete Branimira) mladí turisté i vodická mládež, hlučně se posilovali alkoholem před noční zábavou v barech či na diskotékách a zanechávali po sobě nepořádek a odpadky. V nemalé míře tak poškozovali image Vodic jako klidného letoviska.

Vedení města proto vydalo před sezónou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích města, a to pod pokutou 500 kun. A je rozhodnuto vymýtit tak alkohol z veřejných míst. Na hlavních lokalitách jsou umístěny tabule informující o nové vyhlášce a o pokutách v případě jejího nedodržování. Pořádková služba města bude soustavně bdít nad jejím případným porušováním.

Vedení města je si přitom vědomo toho, že dlouholetý nešvar nebude jednoduché odstranit a mládež si bude hledat nová místa a nové možnosti, kde by se mohla za účelem konzumace alkoholu scházet. Město chce však za každou cenu zabránit těmto mladým v poškozování obrazu město a jeho dobré pověsti.

Město se chce perspektivně stále výrazněji zaměřovat na rodinnou turistiku a vytklo si proto za prvořadý úkol alkohol a s ním spojené nepořádky odstranit. O tom, zda bude tažení města proti alkoholu holdující mládeži úspěšné, rozhodne vytrvalost a trpělivost, s jakými bude město své nařízení realizovat, jakož i soustavnost všech protialkoholických opatření.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat