Šibenik připravuje zajímavý turistický projekt

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Šibenik připravuje…
Publikováno: 02.01.2015
Šibenik
Šibenik

Město Šibenik získalo dotaci od Ministerstvem cestovního ruchu Chorvatské republiky na projekt "Komunální galéra - plovoucí historie Jadranu" (Komunalna Galija sv. Juraj - ploveća povijest Jadrana).

Šibenik, který v posledních letech výrazně pokročil ve své prezentaci jako přímořské destinace s mimořádným turistickým potenciálem, chce ve svém novém inovativním projektu postavit repliku historické galéry "Sveti Juraj" (San Giorgio, Svatý Jiří), tedy lodi, která reprezentovala město v rámci benátské flotily ve slavné námořní bitvě u Lepanta v roce 1571 (u dnešního řeckého přístavu Nafpaktos v Korintském zálivu). Bitva byla střetnutím námořních sil turecké říše s flotilou aliance Svaté Ligy, sdružující křesťanské státy ve Středomoří, ohrožované přímo nebo nepřímo tureckou expanzí. Účastníky Svaté ligy byla především Benátská republika, Papežský stát a Španělsko. Tureckému loďstvu velel admirál Ali Paša, za významné podpory obávaného vůdce tureckých pirátů a korzárů Uludž Aliho a jeho rychlých lodí a člunů. Velitelem křesťanské flotily byl nevlastní bratr španělského krále Filipa II., Juan d´Austria.

V rámci benátského kontingentu v loďstvu Svaté ligy se zúčastnila i plavidla velkých dalmatských měst ovládaných Benátskou říší (víz článek: Oslavy bitvy u Lepanta v Krku). Město Šibenik vyslalo do bitvy na své náklady dobře vyzbrojenou galéru (galija), tedy válečnou loď střední velikosti, která nesla jméno patrona Šibeniku, svatého Jiří.

Zájmy Benátské republiky v celém východním Středomoří byly tureckou expanzí nejvíce ohroženy a nebylo tedy divu, že jejich kontingent byl největší. Celkem se do bitvy na straně Svaté ligy zapojilo 112 válečných lodí a pomocná plavidla s 80 000 členy posádek, na turecké straně 280 lidí s 81 000 členy posádek. Zpočátku se bitva vybíjela příznivěji pro tureckou stranu, ale brzy se začala situace obracet. Zejména úderná síla mohutných válečných lodí vykonala své. Bitvu zakončil souboj vlajkových lodí obou soupeřících stran a zabití tureckého velitele Aliho Paši. Bitva u Lepanta, označovaná za vůbec nejkrvavější námořní bitvu v dějinách, stála životy 8 000 námořníků na křesťanské straně a 20 000 námořníků na turecké straně. A podle soudobých svědectví v ní teklo tolik krve, že okolní moře dostalo temné, hrozivé zabarvení.

Galéra "Sveti Juraj", byť poškozená se vrátila s velkou slávou do rodného Šibeniku a jeho dnešní obyvatele se hrdě hlásí k jejím tradicím. Identická replika lepantské galéry, dlouhá 40 metrů, by se měla stát kulturní a turistickou atrakcí světového věhlasu, a to v rámci prestižní turistické nabídky Šibeniku i celého chorvatského Jadranu. Galéra by byla plovoucím muzeem, vzdělávacím a propagačním střediskem, místem pořádání výstav a jiných projektů tohoto zaměření. Plavila by se v sezóně po Jadranském moři, mimo sezónu by byla zakotvena v zátoce Škar poblíž pevnosti sv. Mikuláše (Sv. Nikola), na vstupu do Šibenického průlivu.

Tento šibenický projekt má stát téměř 700 000 kun. Ministerstvo cestovního ruchu na těchto nákladech bude podílet 200 000 kunami, zbytek ponese město Šibenik. V plánu je i natočení dokumentárního filmu o minulosti původní galéry, o stavbě repliky a o jejím předpokládaném turistickém využití, který by prezentoval projekt v Chorvatsku i v zahraničí.

Fotografie: www.sibenik.in.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat