Investice do obnovy a výstavby středodalmatských přístavů

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Investice do obnovy…
Publikováno: 25.11.2014

Představitelé Splitsko-dalmatské župy si velmi dobře uvědomují, jaky potenciál má jachtařský cestovní ruch a vytvoření podmínek k jeho dalšímu rozvoji. Přestože župa vykazuje velmi dobré výsledky v tomto segmentu cestovního ruchu, je třeba dále zlepšovat jachtařskou infrastrukturu a zvyšovat kapacitu marin i přístavišť. Do roku 2018 plánuje investovat do obnovy a výstavby patnácti středodalmatských přístavů celkem 178 milionů kun. Vznikne tak dalších 470 stání pro jachtaře a 350 stání pro komunální potřebu. Investice zahrnují i rozšíření a výstavbu nových přístavišť pro trajektovou přepravu.

Trogir
Trogir

V Trogiru bude postaven zcela nový trajektový přístav pro linku Split - Trogir - Drvenik Mali – Drvenik Veli, který se bude nacházet na lokalitě Soline, západně od starého města, na místě bývalých kasáren Seget. Bude tu také obnoveno a rozšířeno staré přístaviště pro místní obyvatele (200 stání). Projekt počítá s vybudováním parkoviště, širokého zázemí a přístupových cest.

Změn se dočká také přístav v Omiši. V jeho východní části bude postavena nová přístavní zeď o délce 270 metrů, kde budou moci v sezóně kotvit jachty. Rovněž tu bude rozšířena silnice a postavena nová pobřežní promenáda.

Makarská
Makarská

V Makarské probíhá druhá etapa výstavby 217 metrů dlouhého vlnolamu, který se začal stavět již v roce 2011. Stojí u mysu Osejava v jihovýchodní části zátoky. V bezpečí vlnolamu získá město přes 100 stání pro místní a jachtaře.

Z pobřežních destinací čeká největší proměna malou osadu Krilo Jesenice, ležící asi 14 km jihovýchodně od Splitu (administrativně spadá pod obec Dugi Rat), kde bude postaven úplně nový trajektový přístav. Bude sloužit pro přepravu do Supetaru na ostrově Brači, protože v tomto místě je vzdálenost od pevniny nejkratší. Přístav bude představovat významné odlehčení přístavu ve Splitu, neboť v budoucnosti budou všechny lodní spoje ze Splitu do Supetaru přesunuty právě do přístavu Krilo Jesenice. Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších trajektových linek na Jadranu. Z vnitřní strany nového vlnolamu bude přístav se stáními pro potřeby místních lodních přepravců.

Supetar
Supetar

Také na ostrově Brači chystají mnoho novinek. Velkým a velmi diskutovaným projektem bude vybudování nové mariny v Supetaru s 50 stáními západně od městského přístavu, a to v místech, kde se nyní nachází oblíbená pláž Vlačica.

V Bolu na Brači se konečně vyřeší desítky let starý problém nedostatku stání ve starém městském přístavu v centru městečka, který výrazně omezoval jachtařskou turistiku. Tato situace trvale znepříjemňovala i život místních obyvatel – majitelů jakýchkoli plavidel. Nová marina pro 150 lodí vznikne východně od stávajícího přístavu na lokalitě zvané Fabrika. Chránit ji bude 210 metrů dlouhý vlnolam. Nové nábřeží spojí marinu se starým přístavem. Chystá se tu i výstavba nové čerpací stanice pro plavidla.

V obci Pučišća na severním pobřeží ostrova Brače probíhá přestavba pobřežní zdi v centru města v délce 155 metrů, kde budou vytvořeny podmínky pro kotvení plavidel.

Stari Grad
Stari Grad

Nové nábřeží s možností kotvení získá rovněž městečko Rogač na ostrově Šolta. I ve Stomorské se obnoví přístavní zeď s novými stáními pro plavidla a vybuduje se molo o délce 55 pro přistávání trajektů.

Čilý stavební ruch čeká i letoviska na ostrově Hvaru. Ve Starém Gradu, poté, co bylo v loňském roce dokončena nákladná přestavba západního nábřeží, přijde na řadu i severní nábřeží Starigradské zátoky až ke kostelíku sv. Jeronýma (Sv. Jerolim). Nábřeží dlouhé 330 metrů se rozšíří o 3 metry, postaví se nová pobřežní zeď, čtyři mola a přístavní pontony.

Ani Jelsa nezůstane pozadu – na jižní straně přístavu se obnoví 55 metrů dlouhé přístavní molo a pláž z jeho vnější strany. V samotném Hvaru, kde v letní špičce dochází vzhledem k návalu turistů i plavidel k častým kolapsům, se nábřeží prodlouží o 45 metrů směrem k jihu.

Jelsa
Jelsa

V Sućuraji, na východním cípu ostrova Hvaru, se počítá s novou rampou pro trajekty na vnější straně přístavního mola, která bude využívána pouze při zvýšeném sezónním provozu (linka Drvenik - Sućuraj).

Obnovy se dočká i přístav ve Visu na stejnojmenném ostrově, konkrétně jeho jižní část od stávajícího trajektového přístaviště východním směrem. Přístavní zeď v délce 180 metrů se zrekonstruuje a vybaví pro příjem plavidel.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat