Na kongresu chorvatských kempů se bilancovalo i plánovalo

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Na kongresu…
Publikováno: 21.11.2014
Zaton
Turistický komplex Zaton

Chorvatské sdružení kempů (Kamping udruženje Hrvatske) uspořádalo na konci října v hotelu Alan ve Starigradu-Paklenici 8. kongres chorvatského kempingu. Na tomto již tradičním setkání se sešlo 230 majitelů a zástupců kempů, představitelé veřejného sektoru i hospodářských a odborných sdružení, přední pracovníci průmyslových podniků vyrábějících zařízení a vybavení pro kempy, dále také přední evropští a světoví odborníci v tomto oboru a odvětvích s ním souvisejících.

Ústředním námětem setkání byly nové výzvy v rozvoji a kvalitě kempování v Chorvatsku. V souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu do roku 2020 je třeba investovat do zvyšování kvality kempů a do obohacování nabídky o atraktivní programy a zážitky. Také je třeba stále sledovat potřeby a zvyky hostů kempů, zjišťovat, o jaké nové služby a aktivity mají při svém pobytu zájem. Před chorvatskými kempy stojí v nejbližších měsících mimořádně závažný úkol, a to dokončení jejich kategorizace. Podle stávajících přepisů musí být kategorizace dokončena do konce dubna příštího roku.

Solaris
Turistický komplex Solaris

Právě končící rok 2014, přestože nebyl klimaticky příznivý a byl převážně deštivý, přinesl celkem uspokojivé výsledky prakticky ve všech sledovaných kritériích. Chorvatské kempy navštívilo za prvních osm měsíců letošního roku 2,14 milionu návštěvníků kempů (stejně jako v předchozím roce), kteří uskutečnili 14,45 milionu noclehů (o 1 % méně než v předchozím roce). Odborníci to pokládají vzhledem k podstatně příznivějším klimatických podmínkám v roce 2013 za úspěch. Nejčastějšími návštěvníky chorvatských kempů byli po oba dva roky Němci (31 % z celkového počtu noclehů), Slovinci (18 %), Nizozemci (11 %), Rakušané 9 %) a Italové (8 %). Hosté z těchto pěti zemí uskutečnili 77,5 % z celkového počtu noclehů v chorvatských kempech. Z jednotlivých oblastí zaznamenala zvýšený počet návštěvníků Dalmácie (o 4 %), poněkud poklesla návštěvnosti kempů v Istrii a na Kvarneru (o 3 %).

Novigrad
Pláž kempu Sirena v Novigradu

V současné době je v Chorvatsku 523 kempů, z nichž 218 připadá na středně velké kempy a 305 na malé kempy. Celková kapacita kempů činí 240 000 osob, přičemž v těch 218 středně velkých kempech se může v jednom dni ubytovat 230 730 osob. Téměř všechny (98 %) se nacházejí v přímořských župách, na vnitrozemí připadá jen malý zlomek (2 %). Je zajímavé, že devět vnitrozemských žup nemá ani jediný kemp. Z hlediska žup má v tomto směru primát Istrijská župa (51,2 % celkové kapacity v kempech), po ní následuje Primorsko-goranská župa (tj. Kvarner, 19,3 % kapacity) a Zadarská župa (11,9 % kapacity).

Do roku 20120 se má kapacita kempů zvýšit o 7 tisíc míst ke kempování, což představuje přibližně 20 tisíc lůžek.

Solaris
Turistický komplex Solaris

Na kongresu byl dvěma chorvatským kempům, a to kempu Kovačine na ostrově Cresu a Zaton, předán evropský ekologický certifikát (Ecocamping), který v minulém roce získal jen jediný kemp, a to kemp Glavotok na ostrově Krku. Certifikát představuje zvláštní uznání za vedení a správu kempu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a ekologie. Uděluje jej sdružení Ecocamping se sídlem v Německu, jehož cílem je propagace ekologie a udržitelného rozvoje, jakož i kvality a bezpečnosti evropských kempů. Současně získaly nejlepší kempy ocenění Croatia´s Best Campsites.

Hvar
Kemp Vira na ostrově Hvaru

V rámci kongresu se konaly přednášky předních chorvatských i zahraničních odborníků, a to především z oblasti inovativnosti a nových vizí v tomto segmentu turistických služeb. S mimořádným zájmem se setkal především příspěvek o projektu Garden Village Bled, který je vyhodnocován jako jeden z pěti nejlepších na světě. Účastníci si také mohli přímo prohlédnout dvanáct nových inovovaných modelů různých typů mobilních bungalovů, které zde instalovalo šest hlavních výrobců. Mohli se též seznámit se širokou paletou dalších výrobků a služeb určených pro kempování.


Zdroj informací:

  • Sdružení chorvatských kempů (Kamping udruženje Hrvatske): www.camping.hr
  • Ministerstvo cestovního ruchu (Ministarstvo turizma): www.mint.hr

Mohlo by vás zajímat