13. července byla otevřena stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... 13. července byla…
Publikováno: 18.07.2013
Šibenik
Šibenik a průliv sv. Antonína

V sobotu 13. července byla slavnostně otevřena stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína (Kanal svetog Ante) a poprvé se tak mohli místní i turisté dostat do míst, která byla po desetiletí uzavřena veřejnosti. Vybudování stezky představuje první etapou projektu "Turistická valorizace průlivu sv. Antonína v Šibeniku" (Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku).

Stezka pro pěší a cyklisty je dlouhá 4,4 kilometry. Vede podél jihovýchodního pobřeží průlivu sv. Antonína (Kanal sv. Ante), od zátoky Dumboka až k pevnosti sv. Mikuláše (Tvrdjava Svetog Nikole) na vstupu do průlivu. Vybudováním stezky a úpravou jejího okolí začíná toto území, dříve vyhrazené vojenským účelům, sloužit rekreačním a sportvním aktivitám. Je tu postaveno veřejné osvětlení, lavičky a koše na odpadky. Na nejatraktivnějších místech jsou upraveny vyhlídky a odpočívadla s informačními tabulemi a dalekohledy. V přístavišti pod jeskyní s kostelíkem sv. Antonína, v blízkosti podmořského tunelu, mohou přistávat jachty a výletní čluny. Novým mostem z pevniny na ostrůvek Školjić je přístupný sousední ostrůvek Ljuljevac, kde stojí pevnost sv. Mikuláše. Dřevěný, 150 metrů dlouhý most nahradil improvizovaný násep, který ničily mořské bouře a vlnobití.

Šibenik
Šibenik, pevnost sv. Mikuláše

Pevnost sv. Mikuláše je opravdu mimořádná kulturně historická památka, která již od poloviny 16. století chrání směrem od moře město Šibenik. Byla postavena na obranu před tureckým útokem z moře podle plánu významného benátského stavitele vojenských objektů G. G. Sanmicheliho. Na východním Jadranu je to jediná pevnost tohoto typu (na italském pobřeží je jich jen několik) a v chorvatském vnitrozemí lze najít jen jedinou, a to ve městě Sisak. Dosud byla přístupná jen po moři, a tak museli být návštěvníci občasných koncertů a akcí dopravováni z Šibeniku čluny.

Do druhé etapy projektu patří úprava pevnosti pro kulturní účely, dále úprava podmořského tunelu a zřízení centra pro návštěvníky v jednom z bývalých vojenských objektů. Dokončení celého projektu je naplánováno na září 2013.

Šibenik
Šibenik, na pevnosti sv. Mikuláše

Na projektu se podílí Správa chráněných přírodních hodnot Šibenicko-kninské župy, Turistické sdružení města Šibeniku, Šibenicko-kninská župa a Regionální rozvojová agentura Šibenicko-kninské župy. Celý projekt má hodnotu 1,4 milion eur, z toho milion posktytuje Evropské unie z předpřístupových fondů IPA IIIC, zbytek zajistí Šibenicko-kninská župa.

Informace o projektu: Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku: www.kanal-svetog-ante.com

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat