V Šibeniku se staví nová promenáda k pláži Banj

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... V Šibeniku se staví…
Publikováno: 18.04.2013
Šibenik
Šibenik z pevnosti sv. Michala

Na podzim loňského roku začaly v Šibeniku práce na rekonstrukci a úpravě pevnosti sv. Michala (Tvrdjava Svetog. Mihovila), která se tyčí ve výšce 70 metrů nad městem a zaujímá plochu 2 600 m2. Je to nejstarší šibenická pevnost (další dvě jsou pevnost sv. Jana (Sv. Ivan) a Šubičevac).

Šibenik v posledních patnácti letech výrazně změnil svou tvář. Z průmyslového města, v němž cestovní ruch a jeho rozvoj rozhodně nepatřil k prioritám místních i župních orgánů (Šibenik je střediskem Šibenicko-kninské župy), se postupně stal významným turistickým centrem. Díky revitalizaci ploch po bývalých průmyslových závodech, které znečisťovaly ovzduší, a komplexní rekonstrukci města i jeho kulturně historických památek, které patří k nejkrásnějším a nejcennějším na chorvatském pobřeží Jadranu získal Šibenik zpět svůj někdejší půvab a mnohé z jeho pamětihodností září dnes plným leskem, ať již jde o jedinečnou katedrálu sv. Jakuba, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO, nebo další pozoruhodné kostely, městskou lodžii či veřejná prostranství.

Šibenik
Šibenik

Městské orgány však pokračují v rekonstrukčních pracích především obnovou městské pevnost sv. Michala (podrobněji v aktualitě: Šibenik získá letní scénu v pevnosti sv. Michala), která tvoří přitažlivou městskou dominantu a oblíbený vyhlídkový bod. Rozšiřují však svou turistickou nabídku i o rekreační možnosti přímo ve městě. Takovým úspěšným počinem bylo vybudování městského koupaliště Banj na západním konci města. Právě dřívější absence možností koupání v moři přímo ve městě, byť jeho pobřežní linie se táhne na západní straně v délce několika kilometrů, byla značným handicapem. S tímto byli dlouhodobě nespokojeni místní obyvatelé, ale negativně ovlivňovala i další rozvoj Šibeniku jako turistického cíle. Za koupáním se ze Šibeniku muselo jezdit na vzdálenější přímořské pláže (na pláž Jadrija člunem, do Solarisu autem či autobusem), což nebylo právě vhodné řešení. Město proto v loňském roce přistoupilo k vybudování koupaliště Banj na severozápadním okraji města, které se rychle stalo oblíbeným a hojně navštěvovaným místem relaxace a odpočinku místních i turistů (podrobněji v aktualitě: Šibenik bude mít konečně svou městskou pláž).

Šibenik
Šibenik, uličky starého města

Nyní Šibenik obohatí rekreační lokalitu Banj o promenádní cestu, která ji atraktivním způsobem spojí se zátokou Pekovac, kde pak navazuje městské nábřeží až centra města. Cesta bude maximálně sledovat stávající strukturu terénu, kterým je vedena, zásahy do bezprostředními okolí budou minimální. Terénní úpravy se budou týkat především stabilizace skalnatých partií cesty. Soustředí se dále na úpravu vlastních mořských břehů, doplnění stávající vegetace o středomořskou zeleň, zabezpečení proti pádu kamení, vybudování kamenných zídek jako obrubníků, vybavení lavičkami a moderním osvětlením aj.

Projekty tohoto pobřežního korza z historického středu města zajistí i jeho vhodné navázání na pláž, jejíž ekologické i estetické hodnoty potvrdilo i udělení mezinárodního prestižního ocenění – Modré vlajky.

Předností této nové promenádní cesty bude i vyhlídka, která poskytne kouzelný pohled na Šibenik a okolní pobřeží.

V další části projektu se pak počítá s vybudováním infrastruktury budoucího jachtařského přístavu Crnica.

Podle plánu bude tato vycházková cesta dokončena a otevřena do zahájení letošní letní turistické sezóny. Šibeniku přinese další rozšíření jeho turistické nabídky, nový zájem turistů o město a jeho turistické možnosti. Šibenik se z přitažlivého výletního cíle stává i příjemnou destinací pro vícedenní rekreační návštěvy, což potvrzují i statistické údaje za loňský rok.

Dalším současným projektem města Šibeniku je stezka podél pobřeží průlivu sv. Antonína (Kanal sv. Ante), která má být rovněž dokončena do začátku turistické sezóny (podrobněji v aktualitě: Začíná se stavět stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína).

Informace o projektech:


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat