Průzkum v oblasti jachtingu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Průzkum v oblasti…
Publikováno: 28.03.2013
Hvar
Hvar na ostrově Hvaru

Vzhledem k tomu, že chorvatské vrcholné turistické orgány pokládají jachting ve své strategii rozvoje cestovního ruchu za jeden z deseti klíčových rozvojových produktů, na něž se budou i v dalších letech intenzivně zaměřovat, byly s velkým zájmem očekávány výsledky průzkumu, který pod názvem "Tomas Nautika Jahting 2012" prováděl Ústav cestovního ruchu (Institut za turizam). Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav jachtingu v Chorvatsku, jeho přednosti i slabá místa, celkovou turistickou nabídku, kterou jachtaři využívají, i současnou útratu zahraničních jachtaři při pobytu na Jadranu.

Dugi otok
Dugi otok, nejsevernější část ostrovaV létě 2012, tedy v době, kdy byl průzkum prováděn, byli jachtaři velmi spokojeni s krásami jadranské přírody a s osobní bezpečností. Vysoce oceňovali ochotu personálu a dostupnost informací v jadranských marinách, jakož i stav najímaných lodí, gastronomickou nabídku v destinaci, dopravní dostupnost výchozího přístavu, prostorové uspořádání marin i celkovou nabídku pro jachtaře. Středním stupněm ohodnotili jachtaři výši cenové nabídky jachtařských služeb v Chorvatsku, nabídku kultury, zábavy, sportu a nákupů, jakož i nabídku mnoha služeb v marinách (kvalitu a rychlost servisu, gastronomickou nabídku, sanitární zařízení). Ještě nižší stupeň spokojenosti vyjadřovali jachtaři s možností nákupu v marinách.

Primošten
Primošten, Marina Kremik

Průzkum ukázal nárůst podílu kratších pobytů a pokles pobytů delších. Délka pobytu klesla ze 14 na 12 noclehů, z toho přibližně 7 nocí tráví jachtaři v marinách, jednu až dvě noci v místních přístavištích a zbytek nocí kotví mimo přístaviště a mariny. Na najímaných plavidlech (charter) uskutečnili jachtaři průměrně 9 noclehů a při svých plavbách navštívili obvykle 3 mariny.

Jachtaři při svých plavbách utráceli průměrně 100 eur denně, přitom výdaje charterových jachtařů byly ve srovnání s ostatními jachtaři (tj. těmi, kteří přijeli na vlastních lodích) přibližně dvojnásobné. Na tom se však značnou částkou podílely náklady na charter jachty. Mezi těmito jachtaři nejvíce utráceli Francouzi, Rusové a Angličané, mezi ostatními jachtaři pak Italové. Ve srovnání s rokem 2007 klesly denní výdaje u charterových jachtařů o 6 %, u ostatních o 13 %, avšak vzhledem k tomu, že podíl charter – jachtařů stoupl, tak se rozdíl mezi oběma skupinami téměř vyrovnal.

Milna
Milna na ostrově Brači

Hlavním informačním zdrojem o jachtingu v Chorvatsku byly zkušenosti z předchozích plaveb, dále internet (29 %), doporučení rodiny a přátel (24 %). Veletržní akce přilákaly jachtaře jen v 4 % případů.

Přes 77 % jachtařů byli vysokoškoláci, každý druhý pocházel z rodiny vykazující měsíční příjem přes 3 500 eur. Ve srovnání o ostatními turisty – hosty hotelů, kempů a soukromých domů jsou jachtaři lépe situovaní, vzdělanější a starších ročníků.

Zahraniční jachtaři bývají často věrni Jadranu – 75 % se jich více než třikrát plavilo po Jadranu; ale v roce 2012 bylo 11 % z nich na plavbě jachtou poprvé. Mezi charterovými jachtaři bylo 16 % poprvé na Jadranu, u jachtařů z vlastní lodí to bylo jen 6 %. Těch nejvěrnějších charterových jachtařů bylo nejvíce ze Slovinska a Rakouska, nejvíc nových jachtařů z této skupiny pak bylo ze Švédska, z Británie a z Francie.

Lošinj
Lošinj, zátoka Artatore

Do výchozího přístavu přijíždí 69 % automobilem, pak následuje příjezd plavidlem (včetně nocování) – 15 %. Letadlem se do výchozího místa dopravuje asi 14 % jachtařů.

Pokud jde o charter plavidla, 77 % jachtařů si jachtu najímalo bez skipera, asi 20 % si najímalo jachtu se skiperem nebo s posádkou.

Pokud jde o aktivitu jachtařů při pobytu v marině nebo v přístavu, jejich aktivita v roce 2012 ve srovnání s rokem 2007 klesla. Jachtaři nejčastěji vycházejí na nákupy, do restaurací, cukráren a kaváren (kolem 95 %). Výletů na pevnině se zúčastní kole 80 %, procházek do okolní přírody 76 %, navštěvují místní zábavní podniky (73 %), zabývají se různými sportovními a rekreačními aktivitami (61 %).

Kornati
Kornatské ostrovyPokud jde o krásny přírody, klima,k zachovalost přírody, čistotu moře, bezpečnost, pohostinnost a image země, oceňují jachtaři Chorvatsko výš než konkurenční země – Španělsko, Francii, Itálii, Řecko a Turecko. Hůř než ve Španělsku, Francii a Itálii je však ceněna chorvatská jachtařská nabídka (nabídka charter plavidel, vybavení marin, dostupnost tranzitních možností) a gastronomická nabídka.

Průzkum byl prováděn v době od června do listopadu 2012 v 25 marinách a v 8 přístavech od Umagu po Dubrovník. Průzkum zahrnoval 2 171 osob a byl prováděn formou osobních rozhovorů s jachtaři a se správci marin a přístavů. Jachtaři pocházeli ze 13 zahraničních zemí.

Více informací o jachtingu najdete v části: Jachting a jachtařské přístavy.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat