Změny v registraci plavidel (lodí a jachet) v Chorvatsku související se vstupem země do EU

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Změny v registraci…
Publikováno: 15.03.2013
převzato ze stránek Ministerstva zahraničních věcí ČR - Velvyslanectví ČR v Záhřebu

Chorvatsko by se mělo stát členem EU k 1.7.2013 a zároveň se stane členem celní unie EU. Z tohoto důvodu všichni vlastníci plavidel, která mají status zboží celní unie EU ale vůči Chorvatsku jsou považována za zahraniční, budou nuceni dle chorvatských celních předpisů vyplnit celní deklaraci, zaplatit DPH a clo pro propuštění plavidla do volného pohybu v Chorvatsku. Majitelé plavidel již kotvících v chorvatských vodách jsou povinni tak učinit v období od 1.1.2013 do 31.5.2013. Jestliže do 31.5.2013 nezaregistrují plavidla do místního registru budou za období od 1.6.2013 do 30.6.2013 platit DPH v obvyklé výši a případně pokutu dle příslušného sazebníku.

1. Stanovení výše DPH

Pro výše uvedené období byla stanovena sazba DPH ve výši pouze 5 % z celní hodnoty plavidla. Plavidla, která budou přihlášena k registraci po 1.6.2013 budou zatížena plnou sazbou DPH ve výši 25 %.

Pro registraci v Chorvatsku je třeba, aby plavidlo bylo zaregistrováno v místním lodním registru a plavilo se pod chorvatskou vlajkou. Plavidla, která musejí projít proclením jsou rozdělena na dvě kategorie - s délkou do 12 m budou registrována v lodním registru u Harbour Master´s Office a plavidla s délkou nad 12 m budou registrována v registru jachet u Harbour Master´s Office. Všechna plavidla proclená v tomto období získají status zboží Unie ode dne přistoupení Chorvatska k EU.Toto opatření se vztahuje na majitele plavidel, a to jak fyzické tak i právnické osoby.

2. Stanovení výše cla

V období od 1.1.2013 do 31.5.2013 je pro plavidla, která pocházejí ze zemí EU, CEFTA, EFTA a Turecka a mají k dispozici evidenci o tomto preferenčním původu stanoven preferenční celní poplatek ve výši 0 % místo obvyklé sazby 1,7 %, resp. 2,7 %. K vyřízení dovozních a celních formalit ve prospěch vlastníka plavidla je příslušný autorizovaný dopravce registrovaný v Chorvatsku a k registraci plavidla je oprávněná právnická nebo fyzická osoba sídlící v Chorvatsku (právní kancelář, konzultant, lodní agent apod.).

Bližší informace v chorvatštině, angličtině, němčině a italštině lze zjistit na webových stránkách www.mppi.hr, dále kliknout na ikonu Maritime Affairs – Nautics – Information for Vesel Owners. Dotazy lze zasílat v chorvatském, anglickém, německém a italském jazyce na emailovou adresu [email protected]

Jadran

Zdroj informací:

  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Velvyslanectví ČR v Záhřebu: www.mzv.cz/zagreb

Mohlo by vás zajímat