Šibenik získá letní scénu v pevnosti sv. Michala

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Šibenik získá letní…
Publikováno: 29.01.2013
Šibenik
Šibenik s pevností sv. Michala

Na podzim loňského roku začaly v Šibeniku práce na rekonstrukci a úpravě pevnosti sv. Michala (Tvrdjava Svetog. Mihovila), která se tyčí ve výšce 70 metrů nad městem a zaujímá plochu 2 600 m2. Je to nejstarší šibenická pevnost (další dvě jsou pevnost sv. Jana (Sv. Ivan) a Šubičevac).

Pevnost sv. Michala bývá také ve starších materiálech uváděna jako pevnost sv. Anny, ale její původní a znovu oživený název je pevnost sv. Michala. Pochází z roku 1066, kdy ji dal postavit chorvatský slavný král Petar Krešimir IV. A právě pod touto pevností se začali usazovat první obyvatelé Šibeniku. Svatý Michal měl však svou předchůdkyni – ilyrskou gradinu, tedy opevněnou osadu, jaké si příslušníci tohoto kmene obývající mimo jiné většinu pobřeží Jadranu, stavěli na vyvýšených místech.

Po chorvatských králích se stali jejími pány příslušníci několika mocných chorvatských šlechtických rodů, které vystřídali uherští panovníci a po nich Benátská republika. Pevnost sloužila po staletí vojenským účelům, takže její opevnění bylo stále udržováno. Pevnost, přilehlé obranné zdi a čtyři věže byly součástí městské obranné soustavy, jejíž pozůstatky lze dosud vidět i v dalších částech starého města. Dnešní vzhled pevnosti pochází z 18. století. Výbuch zdejší prachárny totiž zničil původní pevnost a musela být přestavěna; nejstarší části pevnosti pocházejí z 15. století.

Projekt revitalizace pevnosti představuje ve finančním vyjádření hodnotu 1,6 milionu eur, přičemž přibližně milion eur pochází z prostředků Evropské unie.

Šibenik
Šibenik, výhled z pevnosti sv. Michala

Záměr revitalizace není nový, památkáři se jím zabývali již před třiceti léty, avšak museli zatím od něj upustit kvůli nutnosti rozsáhlého archeologického průzkumu.

V rámci rekonstrukce vznikne v pevnosti letní scéna pro 1 200 sedících diváků. Bude mít amfiteatrální podobu. Tento typ využívá konfigurace terénu a přírodní lokality a umožňuje i široký výhled. Letní scéna, v níž se budou mimo jiné konat i představení Mezinárodního dětského festivalu a Večerů dalmatského šansonu, která až dosud probíhala na prostoru ústředního náměstí mezi katedrálou sv. Jakuba a radnicí. Ten je zejména v letních měsících velmi exponován a postavená scéna pro tyto festivaly velmi překážel cestovnímu ruchu a poněkud znehodnocovala tento vzácný prostor, jemuž dominuje katedrála, mimořádná kulturněhistorická památka zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Pod samotným jevištěm budou umístěny prostory pro účinkující, sanitární zařízení pro návštěvníky a další užitné místnosti. Aby pevnost měla svou přitažlivost pro turisty i v době mimo představení, která se předpokládají ve večerních a nočních hodinách, bude v podzemí umístěno i malé muzeum obsahující především předměty vykopané při nedávných archeologických průzkumech v pevnosti. Artefakty budou prezentovány pomocí nejmodernějších technik. V podzemí nebude chybět ani restaurace. Při rekonstrukci bude upraven i přístup na hradby, po nichž bude možná procházka podobně jako po hradbách v Dubrovníku. I z těchto hradeb se naskýtá krásný výhled jinak na pozoruhodnou starou část města, tak i na přilehlé moře a ostrovy Šibenického souostroví.

Podle uzavřené smlouvy o rekonstrukci má být dokončena do jednoho roku od jejího podpisu, což by znamenalo v září letošního roku.

Předpokládá se, že obnova pevnosti přinese i výrazné oživení nejstarších částí města, v současné době méně osídlených, ale kulturněhistoricky velmi cenné. Sama pevnost jistě přinese značné zvýšení počtu turistů, a to nejen za účelem návštěvy kulturních či zábavních představení, nýbrž i jako nádherný vyhlídkový bod. Ten byl oceňován již v minulosti i nyní; pevnost vykazovala i dosud poměrně slušný počet turistů, a to i přes svůj málo utěšený stav, takže lze v budoucnosti očekávat výrazné zvýšení.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat