Pozoruhodná výstava o dubrovnických mořeplavcích v Dubrovníku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Pozoruhodná výstava…
Publikováno: 17.01.2013

Těsně před vánočními svátky, 21. prosince loňského roku, byla v Knížecím paláci (Knežev dvor) v Dubrovníku otevřena mimořádně zajímavá výstava "Významní mořeplavci Dubrovnické republiky" (Znameniti pomorci Dubrovačke Republike), která bude trvat do konce února.

Dubrovník
Dubrovník

Výstava je věnována historickým osobnostem předních dubrovnických kapitánů, kteří na svých lodích šířili slávu své domoviny a svou činností přispěli významnou měrou k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu Dubrovníka. Mnozí z nich zanechali nesmazatelnou stopu v historii nejen jadranské, ale i středomořské plavby a prosluli i jako úspěšní majitelé lodí, obchodníci, admirálové, obratní politici a diplomaté; působili nejen na dubrovnických lodích, ale i na plavidlech evropských mocností, zejména Španělska, a to i na nejvyšších postech mocného loďstva. Osvědčili se i jako účastníci objevitelských expedic, správci nově objevených zámořských zemí, ale vždy se hrdě hlásili ke svému rodnému Dubrovníku a přispívali k jeho mezinárodnímu věhlasu. Zlatým věkem jejich činnosti bylo 16. a 17. století.

Má se zato, že již ve druhé polovině 14. století sloužilo na dubrovnických lodích více než 2 700 námořníků, zatímco v 16. století, v době, kdy dubrovnické loďstvo patřilo mezi nejúspěšnější flotily na světě, to bylo až kolem 5 000 námořníků. Jim velelo přibližně 250 kapitánů dálkových plaveb, kteří pocházeli z Dubrovníka. Po výrazném útlumu středomořské námořní plavby v polovině 18. století klesl počet námořníků plujících na lodích pod dubrovnickou vlajkou na 2 200.

Dubrovník
Dubrovník, Knížecí palác

Výstava sleduje jednotlivé etapy rozvoje dubrovnické mořeplavby, která patřila k páteřním ekonomickým odvětvím Dubrovnické republiky a šířila její slávu na všech světových mořích. Významný podíl na těchto úspěších měly některé vynikající osobnosti, jako byl Mate Djurdjević (1329 – 1400), Nikola Sagroević (16. století), Miho Pracat (1522 – 1607), Vice Stjepović-Skočibuha (1534 – 1588), Kristo Martolosić (16. až 17. století, admirál Ohmučević (1672 – 1758), Antun Pugliesi-Ohmučević (1776 – 1820), Jakov Priskić (18. století), Ivan Kaznatić (19. století) a a jiní.

Mezi významnými osobnostmi patří první místo bezesporu lopudskému rodákovi kapitánovi, bankéři, mecenáši a dobrodinci Mihu Pracatovi. Miho pracoval nejprve jako písař na lodi svého strýce. Později získal vlastní loď, s níž plul jako kapitán, a brzy koupil další plavidla. Když mu v dospělém věku zemřel otec, zanechal Miho vlastní mořeplavby a ujal se správy již tehdy nemalého rodinného jmění. Zabýval se především stavbou lodí a bankovnictvím. Získal velký majetek v Gruži a na Lopudu a domohl se ohromného bohatství, které využíval k nejrůznějším humanitárním účelům. Mimo jiné vykupoval z otroctví křesťanské zajatce, které Turci prodávali jako otroky. Též se zasloužil o vybudování několika kostelů na území Dubrovnické republiky.

Právě i významným osobnostem dubrovnické mořeplavby se věnuje nová výstava v Knížecím paláci. Ale přináší i makety a obrazy dubrovnických lodí, od jednodušších na samém začátku až po ty nejmohutnější, které Dubrovník pronajímal válčícím mocnostem a které mu získávaly respekt a obdiv světa i velké bohatství. Na výstavě je zastoupeno i dobové vybavení lodí, jak se vyvíjelo v průběhu staletí, předměty denní potřeby na lodi – důstojníků i mužstva, medaile a vyznamenání, dobové oblečení.

Výstavu doprovází velmi dobře vybavený katalog, který je k dispozici v chorvatštině a v angličtině.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat