Přísnější tresty za zvlášť nebezpečnou jízdu v Chorvatsku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Přísnější tresty za…
Publikováno: 10.01.2013

Dálnice A1 u Šestanovce

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v Chorvatsku v platnost novela trestního zákona (Kazneni zakon, NN 144/2012), která přináší tvrdší postihy za zvlášť nebezpečnou jízdu, pro níž zavádí pojem "obijesna vožnja", což lze přeložit v tomto kontextu jako "bezohledná", případně "zběsilá", ale rozhodně ne "rozpustilá", jak se lze dočíst v některých našich sdělovacích prostředcích.

Ministr spravedlnosti si od novely slibuje snížení počtu vážných dopravních nehod, k nimž příliš často dochází. Nejčastějšími příčinami těch nejtragičtějších s oběťmi na životech je nejčastěji nepřizpůsobení rychlosti jízdy, překračování limitů rychlosti, nebezpečné předjíždění v zatáčkách, v koloně, na nepřehledných místech nebo dokonce v tunelech, jízda v protisměru a nedání přednosti v jízdě.

Účastník silničního provozu, který z bezohlednosti vážně porušuje předpisy o bezpečnosti provozu a vystavuje nebezpečí životy a zdraví osob, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky. "Bezohledná" jízda se vztahuje na tyto přestupky:

  • jízdu ve stavu nezpůsobilém k řízení vyvolaném požitím alkoholu s koncentrací nejméně 1,5 g/kg nebo drog nebo psychotropních látek,
  • jízdu v zakázaném směru,
  • předjíždění kolony vozidel na nepřehledném místě,
  • jízdu rychlostí, která překračuje o 50 km/h povolenou rychle v obci nebo v oblasti s omezenou rychlostí.
  • Posouzení, zda se jedná o zvlášť nebezpečnou jízdu, je plně v kompetenci zasahujícího policisty.

Pokud řidič svojí bezohlednou jízdou způsobí jiné osobě těžká zranění nebo majetkovou škodu velkých rozměrů, muže být potrestám vězením od šesti měsíců do pěti let. Při způsobení zvlášť těžkého tělesného zranění hrozí viníkovi nehody trest od jednoho do osmi let. V případě smrti jedné nebo více osob může dostat trest od tří do dvanácti let.

Jen za první den platnosti nového zákona bylo zahahájeno trestní řízení s dvěma řidiči za jejich bezohlednou jízdu.

Přísnější postihy za nebezpečnou jízdu se týkají i ostatních druhů dopravy, tedy i provozu všech plavidel na moři. To musí mít na paměti řidiči vodních skútrů a rychlých člunů, jejichž bezohledná jízda končí mnohdy smrtelnými úrazy.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat