Zpřístupněna další kulturně historická pamětihodnost Lovranu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Zpřístupněna další…
Publikováno: 27.12.2011
Lovran
Lovran

Lovran, jedno z předních letovisek Opatijské riviéry, je významné i po kulturně historické stránce. Staré jádro města pochází převážně z 15. až 17. století a může se pochlubit i pamětihodnostmi, patřícím k těm nejcennějším a nejkompletnějším v celé kvarnerské oblasti (např. soubor pozdně gotických fresek v kostele sv. Jiří nebo románsko-gotický kostelík sv. Trojice s pozůstatky fresek).

Hvězdnou dobou Lovranu byl přelom 19. a 20. století, kdy se po vybudování komunikací spojujících jej se středem habsburské říše stal po vzoru Opatije oblíbeným mondénním klimatickým lázeňským střediskem. Není bez zajímavosti, že právě v té době zde hledal odpočinek a relaxaci i T. G. Masaryk s rodinou. Právě z této doby pocházejí krásné výstavné vily, které byly v posledních letech obnoveny a poskytují nyní veškerý moderní komfort, ale i atmosféru doby svého vzniku.

Lovran
Lovran, městská věž

Jedním ze symbolů historické části Lovranu je jeho stará městská věž, která byla v nedávné době po rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. Tato věž je pozůstatkem někdejšího středověkého opevnění a nachází se v bezprostředním středu města Jedna část této hranolové věže je středověkého původu a zřetelně dokládá svůj původní obranný charakter, druhá část byla dostavěna po válečném poničení v 17. století. Věž je nyní přístupná jako rozhledna a zejména z jejího třetího patra se naskýtá nádherný výhled na všechny čtyři strany – na Kvarnerský záliv, ostrov Cres, pohoří Učka a přilehlou riviéru.

Jinak vznikly ve věži po rekonstrukci výstavní prostory, jakož i ateliéry, pronajímané výtvarným umělcům, a to ve všech třech poschodích věže.

Lovran
Lovran

V polovině prosince byla zahájena stálá výstava "Quarneroli" na počest rakouské expedice "Tegetthoff" k Severnímu pólu, která v roce 1872 objevila Zemi Františka Josefa. A tři členové expedice pocházeli ze zdejšího kraje.

Při návštěvě věže je možné si koupit i některé suvenýry pro Lovran typické, spojené např. s proslulými lovranskými plodinami, jedlými kaštany, třešněmi a chřestem (různé likéry, zavařeniny, porcelán s lovranskými motivy aj.).

Věž je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Vstupné jsou 2 eura.

Zdroj informací:

  • Turistické sdružení Primorsko-goranské župy (Turistička zajednica Primorsko-goranske županije): www.kvarner.hr

Mohlo by vás zajímat