Historická stezka z Opatije do Veprince

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Historická stezka z…
Publikováno: 15.09.2011
Rabac
Opatija a pohoří Učka

Rabac byla od svého vzniku v polovině 19. století nejelegantnějšími přímořskými lázněmi na severním Jadranu a svou skvělou pověst si udržela až do našich dnů. K oblibě Opatije jako místa příjemné relaxace přispěly četné nádherné parky, zahrady, promenády a široké možnosti kratších i delších výletů do okolní zachovalé přírody.

Po celá desetiletí věnovala Opatija velkou péči zdejším promenádním a cestám. První místo samozřejmě patřilo vždy proslulé "lungo mare", pobřežní promenádní stezce z Opatije, resp. Voloska do Lovranu, ale nezapomínalo se ani na vycházkové a turistické stezky do pohoří Učka nad pobřežím.

V loňském roce se rámci obnovy a úprav nejbližšího okolí Opatije a revitalizace starých pamětihodností upravovala historická vycházková cestě, vedoucí z centra Opatije do obce Veprinac, která se nachází na svazích pohoří Učka, 3 km nad Opatijí, v nadmořské výšce 520 m. Veprinac býval vždy velmi oblíbeným vycházkovým cílem ze všech míst opatijské riviéry, zejména kvůli mimořádně krásnému výhledu na Rijecký záliv.

Veprinac je vesnice stará téměř 650 let. Byla to dobře opevněná, vzkvétající obec, středisko řemesel a zemědělství. Uchovala se v ní řada starobylých staveb jako např. městská lodžie, kostely sv. Marka a sv. Anny. Z opevnění však zbyla jen malá část s městskou branou. V budově bývalé radnice lze navštívit etnografickou sbírku, která obsahuje na padesát různých zemědělských nástrojů, nářadí a zařízení. V červenci a v srpnu je otevřena každý den od 9 do 14 hod., v ostatních měsících jen o víkendech. Do Veprince lze dojet i městským autobusem z Opatije.

Veprinská procházková cesta, sloužící dnes převážně návštěvníkům Opatije a turistům, byla po celá staletí velmi frekventovaná, neboť umožňovala poměrně krátké a rychlé spojení zázemí s pobřežím. Tak např. selky tu denně nosily dolů k moři a prodej mléko a mléčné výrobky, jakož i plodiny, které se během roku urodily. Nosilo se dřevo a dřevěné uhlí z lesů Učky, a to buď do Veprince na topení nebo na pobřeží na prodej. Z malých samot a osad putovalo tudy seno pro dobytek. Na stezce byla odpočívadla (počivala), tj. místa, kde si lidé nosící na zádech těžké náklady, mohly podle potřeby na chvíli odpočinout a vydýchat se, takže si o odpočívadlo opřeli svůj náklad, aniž by jej museli sundavat ze zad.

 

Nyní, po obnově, je stezka rozšířena, byly odstraněny nemocné a staré stromy v její blízkosti a nahrazeny novými, vhodnějšími. Byly opraveny její kamenné části, postaveny nové lavičky, opraveno turistické značení. Nově instalované naučné tabule informují turisty ve čtyřech jazycích o historii stezky a jejím pozoruhodném okolí.

Veprinac je i východiskem výletů k průsmyku Poklon (922 m) v pohoří Učka, jednomu z nejkrásnějších vyhlídkových bodů v Kvarneru. Právě z Poklonu vychází nejčastěji používaná turistická cesta dále na vrchol Učky, horu Vojak (1 401 m). Poklon má přitom i dobré autobusové spojení s Rijekou. Cesta z Veprince do Poklonu vede sice asfaltovou silnicí (1,5 hodiny, ale pak směrem na nejvyšší horu pokrčuje již jako příjemná lesní značená cesta.

Zdroj informací:

  • Turistické sdružení Primorsko-goranské župy (Turistička zajednica Primorsko-goranske županije): www.kvarner.hr
  • Turistické sdružení města Opatije (Turistička zajednica grada Opatije): www.opatija-tourism.hr

Mohlo by vás zajímat