Konečně se začne stavět nový trajektový přístav pro přepravu na ostrov Ráb

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Konečně se začne…
Publikováno: 27.10.2007

27.4.2009

O výstavbě trajektového přístavu Stinica, který by pro přepravu na ostrov Ráb nahradil současný přístav v Jablanci, se hovoří již léta, ale až nyní byly podniknuty konkrétní kroky směřující k realizaci tohoto plánu. Začátkem dubna byla uzavřena za přítomnosti zástupců ministerstva dopravy, přístavní správy, lokální samosprávy, společnosti Rapska plovidba a dodavatelské firmy Sun Adria uzavřena smlouva o jeho výstavbě.

Trajektový přístav Stinica bude postaven v zátoce Mala Stinica, 3 km severně od Jablance. Pro turisty, kteří si oblíbili ostrov Ráb, je to jistě dobrá zpráva, protože značně zrychlí přepravu z pevniny na tento ostrov, konkrétně do přístavu Mišnjak (1,8 nám. mil). Stinica převezme úlohu přístavu v Jablanci, který není bezpečný pro přistávání nových velkých a moderních trajektů. Kapacita přístavu ani přístupových cest z Jadranské magistrály dolů do jablanackého přístavu neodpovídá stále většímu počtu vozidel. Vždyť jen v minulém roce bylo na lince Jablanac - Mišnjak (na Rábu) převezeno přes 1,1 milionu cestujících a 360 tisíc vozidel. V počtu převezných vozidel obsadila dokonce první místo na chorvatském Jadranu. Fronty aut oběma směry úplně paralyzují život v Jablanci a nespokojeni jsou i turisté, kteří musejí v letních vedrech hodiny čekat na trajektové spoje, a to bez jakéhokoli hygienického zázemí.

Jablanac
Jablanac

Stinica funguje již nyní jako přístav, byť zaměřený především na překládku ryb, a tak si úpravy přístavu nevyžádají příliš velké investice. Výhodné je i to, že v bezprostředním okolí je dostatek prostoru vhodného pro potřeby moderního trajektového přístavu a jeho doprovodných zařízení. Má i přístupovou silnici z Jadranské magistrály, kterou bude třeba jen rozšířit a upravit.

Nový trajektový přístav Stinica by měl být v provozu již v turistické sezóně 2010. Počítá se s tím, že bude mít tři přistávací rampy, parkovací plochy pro cca 400 vozidel čekajících na trajekt, sanitární a restaurační zařízení, jakož i základní možnost nákupu potravin. Současně bude vybudováno i komunální přístaviště pro menší plavidla s 52 stáními.

Jablanac by přitom sloužil jako rezervní trajektový přístav pro mimořádné příležitosti.

Mišnjak
Trajektový přístav Mišnjak

Modernizace proběhne i v přístavu Mišnjak na ostrově Rábu, kde budou postaveny další rampy pro přistávání trajektů a rozšířena přístupová silnice.

Obrázky jsou k dispozici na stránce společnosti Rapska plovidba: www.rapska-plovidba.hr.

Zdroj informací:

  • Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture): MMPI

Mohlo by vás zajímat