Výletní lodě na okružních plavbách způsobují komplikace návštěvníkům Dubrovníku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Výletní lodě na…
Publikováno: 21.11.2008

14.7.2008

Byznys spojený s plavbami obrovských lodí na okružních plavbách po světových mořích roste v poslední době každoročně minimálně o 10 %. Jak zjistila Evropská komise, pohybuje se pro zemi přistání příjem z jednoho účastníka plavby při jednom krátkém přistání a pobytu na pevnině kolem 50 až 60 eur. Jestliže tedy letos přistane v Dubrovníku 730 lodí s 720000 výletníky na palubě, není rozhodně příjem z nich zanedbatelný. Předpokládá se, že ve srovnání s minulým rokem navštíví Dubrovník o 40000 účastníků těchto plaveb víc. Tento údaj je v souladu se zvýšením počtu velkých lodí křižujících Středozemní moře.

Dubrovník
Loď Costa Victoria před Dubrovníkem

Největší příjem plyne vždy místu na pevnině, z něhož výletní loď vyplouvá, resp. kde se účastníci plavby naloďují, tedy tzv. home port. Dubrovník nemá pro naloďování pasažérů právě nejlepší podmínky (nemá např. přímé letecké spojení se Spojenými státy, odkud pochází většina účastníků okružních plaveb, dubrovnický přístav Gruž nemá takové technické parametry a vybavení, která jsou nezbytná pro naloďování tak velkých počtů cestujících. V tomto ohledu již existují v Chorvatsku ideové projekty, ale jejich realizace je zatím ještě daleko. V tomto ohledu mají zatím neotřesitelné postavení Benátky, kterou jsou home portem většiny okružních plaveb v této části Mediteranu. V každém případě však Dubrovník zůstává jednou z nejdůležitějších a nejžádanějších destinací při okružních plavbách těchto plovoucích obrů.

Problémem je pouze ohromný nápor výletníků z těchto lodí, kterému neodpovídá infrastruktura v Dubrovníku. Nevelké starobylé město obklopené hradbami není schopno pojmout kromě početných běžných návštěvníků ještě mnoho tisíc dalších z plovoucích kolosů. Většinou je do programu v Dubrovníku zahrnuta právě návštěva městských hradeb. Stává se, že ve městě přistane více lodí najednou, které mají na palubě dohromady až 15000 cestujících. Pak dochází k tomu , že přístupové komunikace ke starému městu jsou beznadějně ucpány, proudy turistů musí řídit policisté, u bran do města se tvoří zácpy a fronta na hradby dosahuje několik set metrů. Problém tu vzniká pro ostatní návštěvníky Dubrovníku, kteří jsou pak velmi omezeni v pohybu po městě a jeho památkách.

Představitelé dubrovnické přístavní správy letos ujišťují, že v přístavu Gruž i na kotvišti na moři před starým městem nebudou najednou kotvit více než tři výletní lodě a bude se dodržovat doporučený počet maximálně 8 tisíc návštěvníků z těchto lodí ve městě.

Okružní plavby se stávají čím dál populárnější. Silní investoři využívají boomu a investují obrovské prostředky jak do stavby těchto obrů, tak do jejich vybavení. Většina lodí, které plují po Středozemí, není starší než tři čtyři roky a patří ke nejmodernějším plavidlům vůbec. Vybavení odpovídá nejnáročnějším požadavkům - možnosti zábavy, kultury, sportu a dalších služeb se stále rozšiřují. Gastronomická nabídka a servis převyšuje nabídku nejluxusnějších letovisek na pevnině.

Je tedy pochopitelné, že chorvatské orgány se snaží získat co největší podíl na tomto lukrativním segmentu turistického ruchu. Snad najde i způsob, jak eliminovat zahlcená města.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat