Zajímavé archeologické objevy na ostrově Pagu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Zajímavé…
Publikováno: 30.10.2006

Na ostrově Pagu, při severním pobřeží dlouhého Pažského zálivu, jihovýchodně od Novalje se nachází lokalita Caska. Stejně se nazývá i přilehlá zátoka. Byla to až do poloviny minulého století živá osada. Pak ale pokračovalo vymírání osady, takže dnes nemá prakticky žádné stálé obyvatele. Je však dodnes vyhledávanou lokalitou - pro archeology. Nejen archeologové navštěvují tato místa - turisté si oblíbili zdejší pláž Caska a ve vedlejší zátoce pláž Zrće (Proč se Novalja stala jedničkou mezi mladými?).

Na Pagu, kde žil již před naším letopočtem a v následujících staletích kmen ilyrských Liburnů (viz tematický článek: Ilyrové - velká neznámá v Evropě), si tak jako na mnoha místech na Jadranu začali po jeho ovládnutí budovat své základny Římané. Zde vyrostl v 1. století římský vojenský tábor (castrum) zvaný Cissa a v jeho blízkosti pak stejnojmenné sídlo. Rozvíjelo se úspěšně, bylo dokonce hlavním a největším sídlem na ostrově.

V roce 361 postihlo celou oblast katastrofální zemětřesení. Římská Cissa buď zmizela v hlubinách země nebo její zbytky zalilo moře. Byla to jedna z největších přírodních katastrof v antické době v této části Evropy.

V raném středověku, po příchodu Chorvatů začala v bezprostřední blízkosti zničené Cissy vyrůstat slovanská osada Caska.

Dnes je tato lokalita jedním velkým archeologickým pracovištěm. Ale není to dlouho, co se tu začalo pracovat skutečně systematicky - bylo to v letech 2003 a 2004. Do té doby bylo vlastně ponecháno volné pole náhodným nálezům. Při nich se občas nacházely drobné mince, různé předměty nebo spíš jejich úlomky. Práce nyní probíhají jak na pevnině - ve dvou osadách a v nekropoli, tak v moři. Právě v moři byla nedávno objevena kompletní dřevěná kotva. Pod mořskou hladinou skončily mnohé pozůstatky zdejší obce i římské pevnosti. Stále se objevují nové pozůstatky. Tentokrát ohlásili archeologové při vykopávkách na pevnině nález antické nekropole, a v těsné blízkosti areálu pláže Zrće. A není to jen tak ledajaké pohřebiště. Podle archeologů je způsob stavby hrobů a jejich typologie naprosto jedinečná a nebyla zjištěna v jiných antických nekropolích. To potvrzují i italští archeologové, kteří spolu s chorvatskými pracují na odkrytí nekropole, v níž už bylo zjištěno a odkryto 40 hrobů. Ty jsou velmi zvláštní, mají zevní čtverhrannou zděnou konstrukci, vnitřní konstrukce se ve své horní části podobná konstrukci střechy, kterou stavitelé hrobů napodobovali dokonce i jedním nebo dvěma "komíny". Tyto "komíny" zřejmě sloužily k lití tekutých obětí, jako např. vína, určených bohům podsvětí. Vlastní hroby jsou k překvapení archeologů žárové.

V hrobech se našlo mnoho předmětů posmrtné výbavy nebožtíků, např. keramické svícny na cestu podsvětím, nádoby na potraviny, mísy. V každém hrobě byl nejméně jeden předmět ze skla - nádoby na voňavky, číše, pohár. Některé nádoby mají řecké nápisy, jsou zdobené a jsou ze zvlášť tenkého skla. Velkým přínosem je i množství náhrobních nápisů.

Zdejší archeologický průzkum přinesl výborné, naprosto neočekávané výsledky. V archeologických pracích se dále pokračuje a odborníci jsou přesvědčeni, že je čekají ještě četná další překvapení.


Mohlo by vás zajímat