"Mořské varhany" v Zadaru

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... "Mořské varhany" v…
Publikováno: 25.06.2006

V květnu loňského roku jsme přinesli zprávu o originální atrakci, která byla slavnostně otevřena ve městě Zadar. Jde o tzv. "mořské varhany" (viz aktualita: Zadar má jednu novou velkou atrakci - mořské varhany). Nacházejí se na nábřeží, přímo ve městě, na zadarském nábřeží.

Na rozdíl od klasického hudebního nástroje, který pohánějí měchy nebo vzduchové pumpy, mořským varhanám dává energie samo moře, respektive mořské vlny. V pobřežní zdi, stupňovitě upravené, je instalován složitý systém píšťal, jež i při menším vlnobití vydávají příjemné zvuky. Když je moře klidné, varhany se rozeznívají při vlnách vznikajících při vjezdu lodí do přístavu nebo jejich výjezdu z přístavu.

Tvůrci "mořských varhan" ("morske orgulje") se přitom inspirovali přírodním jevem známým v blízkosti Zadaru, kde se na skalnatém mořském pobřeží ozývají při vlnobití z úzké skalní průrvy libozvučné tóny.

Pro konstruktéry nebylo lehkým oříškem vytvořit takové zvuky uměle, vždyť nikde na světě něco podobného umělým "mořským varhanám" neexistuje. Architekt Nikola Bašić si k vyřešení a realizaci svého architektonického projektu přizval odborníky z oboru hydrauliky, akustiky, konstrukce hudebních nástrojů a dalších oborů.

Že tato světová zvláštnost bude předmětem zájmu turistů, se očekávalo, ale že vyvolá tak obrovský zájem, se přece jen nepředpokládalo. Obyvatelé Zadaru i jeho návštěvníci si oblíbili toto místo na západní špičce zadarského poloostrova, kde jsou varhany instalovány a odkud se naskýtá i krásný výhled na zadarské souostroví. Zejména k večeru posedávají na schodišti, svažujícím se k moři, poslouchají krásné zvuky varhan a pozorují západ slunce.

Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica) udělilo koncem loňského roku této zadarské atrakci zadarským první místo v celostátní soutěži o "Modrý květ" ("Plavi cvijet"), a to v kategorii turistických atrakcí.

Ale to není jediné ocenění, které varhany získaly. V obrovské mezinárodní konkurenci (z 207 projektů z 31 zemí) získal chorvatský architekt Nikola Bašić nejvyšší ocenění v "Evropské soutěží o vytvoření urbanizovaného veřejného prostoru", a to právě za "mořské varhany" v Zadaru. První cena bude předána 30. června letošního roku v Barceloně ve španělském Středisku pro moderní umění, který je v letošním roce organizátorem soutěže. Jejími spoluorganizátory jsou evropská sdružení architektů z Francie, Velké Británie, Nizozemí, Rakouska a Finska.

Informace:

Zvuk "mořských varhan" vítá návštěvníky internetových stránek Turistického sdružení města Zadaru (Turistička zajednica grada Zadra) - www.tzzadar.hr a v části "Musíte navštívit" je jim věnována samostatná stránka s obrázky i zvukovou ukázkou (Morske orgulje, Sea organ).


Mohlo by vás zajímat