Začne se stavět nový trajektový přístav pro přepravu na ostrov Ráb

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Začne se stavět…
Publikováno: 22.01.2006

Ty z našich turistů, kteří si oblíbili ostrov Ráb, bude jistě zajímat zpráva o tom, že se začátkem letošního roku začne budovat na pevnině nový trajektový přístav v zátoce Stinica, 3 km severně od Jablance. Tento přístav má nahradit dosavadní trajektový přístav Jablanac, který není bezpečný pro přistávání nových velkých a modernějších trajektů. Kapacita přístavu ani přístupových cest z Jadranské magistrály dolů do jablanackého přístavu neodpovídá stále většímu počtu vozidel. Vždyť jen v minulém roce se zvýšil počet cestujících trajekty na lince Jablanac - Mišnjak na Rábu o dalších 5 %. Fronty aut oběma směry úplně paralyzují život v Jablanci a nespokojeni jsou i turisté, kteří musejí v letních vedrech hodiny čekat na trajektové spoje, a to bez jakéhokoli hygienického zázemí.

Stinica funguje již nyní jako přístav, byť zaměřený především na překládku ryb, a tak si úpravy přístavu nevyžádají příliš velké investice.Výhodné je i to, že v bezprostředním okolí je dostatek prostoru vhodného pro potřeby moderního trajektového přístavu a jeho doprovodných zařízení. Má i přístupovou silnici z Jadranské magistrály, kterou bude třeba jen rozšířit a upravit.

Nový trajektový přístav Stinica by měl být v provozu již v turistické sezóně 2007. Počítá se s tím, že bude mít dvě hlavní a jedno pomocné přístaviště, parkovací plochy pro cca 400 vozidel čekajících na trajekt, sanitární a restaurační zařízení, jakož i základní možnost nákupu potravin.

Jablanac by přitom sloužil jako rezervní trajektový přístav a převzal by patrně i stávající funkci Stinice, tj. fungoval by jako rybářský přístav a turistický přístav pro menší plavidla.


Mohlo by vás zajímat