Rekonstrukce pevnosti Nehaj v Senji

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Rekonstrukce…
Publikováno: 11.10.2005

Pozornost každého turisty, který při cestě po Jadranské magistrále projíždí městem Senj, jistě upoutá monumentální pevnost Nehaj, tyčící se na návrší na jižním okraji města.

Je to působivá renesanční strohá stavba, kterou tu dal postavit v polovině 16. století senjský velitel-kapetan Ivan Lenković na obranu proti neustálým tureckým nájezdům i benátským útokům.

Nehaj je nejzachovalejší kulturně historickou památkou v celé zdejší Licko-senjské župě.

Rekonstrukce interiéru byla provedena v r. 1977 a v jejím rámci byla upravena i zajímavá sbírka "Senjští uskoci", věnovaná uskokům ze Senje. Tito uprchlíci z krajů okupovaných Turky se usadili právě v Senji a okolí a patřili k nejudatnějším bojovníkům jak s Turky, tak i Benátčany, kteří po staletí usilovali o ovládnutí zdejšího pobřeží (podrobněji tematický článek: Uskoci - hrdinové i piráti).

Dnes se v pevnosti konají i četná kulturní představení.

A právě v současné době probíhá již dlouho plánovaná rekonstrukce exteriéru pevnosti. Její první etapa má být dokončena ještě v tomto roce.

Stavba byla vystavena po staletí zdejším tvrdým klimatickým podmínkám, zejména buře (též bóře), severnímu nárazovému vichru, který především v podzimních a zimních měsících proniká průsmykem Vratnik z vnitrozemí na pobřeží a se silou orkánu ničí vše, co mu stojí v cestě (podroběji Větry na Jadranu).

Důkladná obnova celé stavby byla proto nyní již naprosto nezbytná.


Mohlo by vás zajímat