Prokazování finančních prostředků při vstupu do Chorvatska

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Prokazování…
Publikováno: 23.05.2004

Od 1. června 2004 bude v Chorvatsku uplatňováno "Nařízení o vízovém systému" (Uredba o viznom sustavu). Turistů z České republiky se bude týkat kromě ustanovení o možnosti cestovat do Chorvatska pouze s občanským průkazem (viz aktualita: Do Chorvatska budeme cestovat jen s občanským průkazem) i ustanovení o prokazování dostatku finančních prostředků pro pobyt v Chorvatsku.

Podle tohoto nařízení bude kompetentní orgán při vstupu do Chorvatska oprávněn vyžadovat, aby cizinec předložil finanční prostředky pro pobyt a návrat, a to ve výši 100 EUR na každý den předpokládaného pobytu. Pokud cizinec bude mít ověřené pozvání od fyzické nebo právnické osoby z Chorvatska, potvrzení o turistické rezervaci nebo podobný doklad, musí předložit důkaz o vlastnictví finančních prostředků v hodnotě 50 EUR na každý den předpokládaného pobytu v Chorvatsku. Jako důkaz se budou uznávat kreditní a bankovní karty, potvrzení banky, šeky a další doklady, ze kterých bude zřejmé vlastnictví potřebných prostředků.

Ministerstvo moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje se vyjádřilo (Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, vyjádření ze dne 21.5.2004), že výše uvedené nařízení nebude striktně uplatňováno na každého cizince, který přijede do Chorvatska, ale policejní úředník bude mít právo vyžadovat prokázání finančních prostředků, když bude mít pochyby o účelu pobytu, který cizninec nahlásil. Ministerstvo také připomíná, že dosud platná výše požadovaných finančních prostředků na jeden den pobytu byla 350 DEM, tedy 175 EUR.


Mohlo by vás zajímat