Osorský a lošinjský průplav jsou uzavřeny pro plavbu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Osorský a lošinjský…
Publikováno: 14.04.2015
Osor
Osor, Osorský most

Jachtaři, kteří se chystají do oblasti kvarnerských ostrovů Cres a Lošinj, budou čekat dvě nemilá překvapení - uzavřené plavební cesty Osorkým průplavem a průplavem Privlaka na ostrově Lošinj. Pohyblivé mosty přes tyto průplavy nyní slouží jen automobilovému provozu a z technických důvodů neotvírají pro průjezd plavidel.

Podstatně nadějnější je přitom situace u osorského otočného mostu, tedy mostu mezi ostrovy Cres a Lošinj u městečka Osor. Tam intenzívní práce na opravě probíhají již několik měsíců a je reálný předpoklad, že plavební cesta bude zprovozněna v dohledné době.

Mali Lošinj
Mali Lošinj, v pozadí úžina Privlaka

Výrazně méně optimistické jsou vyhlídky na opravení a otevření pohyblivého mostu Privlaka přes průplav před samým vstupem do letoviska Mali Lošinj. Ten je již po mnoho měsíců uzavřen kvůli zablokování otočného mechanismu. Společnost Hrvatske ceste vypracovala plán opravy, ale termín dokončení je stanoven až na 31. prosinec letošního roku. Práce dosud nezačaly a dokonce ani není známa firma, která bude provádět sanaci mostu. Most byl postaven v roce 1948 a byl naposledy opravován v roce 1988.

Tato situace se negativně projeví na lošinjském cestovním ruchu, který tvoří základ ostrovní ekonomiky. Plavební cestu využívají nejen jachtaři, ale i výletní lodě, obchodníci a rybáři. Pokud nebude v provozu, jachtaři nebudou celý ostrov objíždět, aby se dostali do malološinjské zátoky z východu. Postiženo bude tímto stavem i místní obyvatelstvo, které léta poukazovalo na stáří a havarijní stav mostu.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Mali Lošinj


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat